Soc la presidenta d´ una comunitat de veïns, què es pot fer si hi ha un propietari que no pagat l´ import de la comunitat dels anys 2013, 2014 i ara la del 2015 ? Es denunciable ?

05-02-2015Meneame

Soc la presidenta d´ una comunitat de veïns, què es pot fer si hi ha un propietari que no pagat l´ import de la comunitatdelsanys 2013, 2014 i ara la del 2015 ? Es denunciable ?

Ell diu que no té feina i es insolvent. Si el demandem ,quipagarà les despeses de la denuncia ??? Gràcies.

No, aquest no és un fet denunciable. Això no obstant, el que si poden fer, és acudir a l’ordre jurisdiccional civil per reclamar les quantitats que el copropietari degui, ja sigui a través d’un procediment de judici monitori o del procediment declaratiu que correspongui en atenció a la quantia del deute.

El president és qui representa a la comunitat en la via judicial. Ara bé, tinguin present que abans d’emprendre accions legals contra el copropietari morós s’ha de convocar junta de propietaris, en la que aquest extrem figuri com a ordre del dia, i que aquesta aprovi el corresponent acord.

Quant a les despeses del procediment, en un primer moment aquestes les hauria d’assumir la comunitat, si bé un cop obtinguda resolució favorable es podrien repercutir al copropietari morós.

Joan Blanco Ginés
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS