Em vull separar de la meva parella. Tenim una nena amb greus problemes de salut i la minusvàlia adjudicada. Com puc fer per pagar el mínim possible a la mare?

27-07-2016Meneame

Em vull separar de la meva parella. Tenim una nena amb greus problemes de salut i la minusvàlia adjudicada. Com puc fer per pagar el mínim possible a la mare?

Hem de recordar que la pensió d´aliments no és per la mare sinó per la filla, en el seu cas has de tenir en compte que les despeses d´un fill amb unes necessitats especials habitualment son molt superiors a les d´un fill sense problemes.

Desconec si serà un procediment de guarda i custodia compartida (on habitualment cada progenitor durant el temps que tenen els fills es fan càrrec de totes les despeses i pel que fa a les despeses conjuntes es sol obrir un compte corrent on s´ingressa el que es pacti o necessiti )

En el cas que sigui de guarda per la mare o el pare, l´altre progenitor (el que te la guarda) en contraprestació rep una pensió d´aliments i per tant aquí s´haurà de mirar les despeses mitges mensuals que te la seva filla i trobar un import raonable.

Josep PRAT RIURO
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS