Puc reclamar que m´ingressin cada mes la part proporcional de la paga extra?

31-01-2017Meneame

A la nostra empresa cobrem paga extra al juliol i al desembre. Com que la paga extra és un dret que vas acumulant al llarg de l´any, puc reclamar que m´ingressin cada mes la part proporcional de la paga? Luis

Les gratificacions extraordinàries que s'han d'abonar a tots els treballadors anualment són dos, una d'elles en ocasió de les festes de Nadal i l'altre al mes que s'hi fixi per conveni col·lectiu o per acord entre l'empresari i els representants legals dels treballadors, estant la pràctica normal la del pagament d'aquesta segona paga al juny o juliol.

Per conveni col·lectiu s'ha de fixar la quantia d'aquestes gratificacions, podent-se, així mateix per conveni o pacte individual, establir un més gran nombre de gratificacions extraordinàries anuals o establir el seu prorrateig.

La possibilitat que les pagues extraordinàries es paguin de forma prorratejada està condicionada que s'hagi previst expressament en conveni col·lectiu o, almenys no s’hagi prohibit, sense que aquesta forma de pagament pugui ser decidida unilateralment per l'empresari, ni tampoc pel treballador.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS