Tinc intenció de vendre un cotxe. Si el venc haig de declarar-ho a Hisenda? I si el concessionari se´l queda? Què és més beneficiós?

08-05-2017Meneame

Pregunta completa: Tinc intenció de vendre un cotxe que té més de 10 anys i comprar-ne un altre. Si el venc (em donen més o menys 1.500€) haig de declarar-ho a Hisenda? I si el concessionari se'l queda, haig de declarar a hisenda? Què és més beneficiós?

Qui ven un cotxe, haurà de tributar per IRPF (en tractar-se d'una persona física), en el cas que es produeixi un guany patrimonial, aquest guany patrimonial és el que s'ha de declarar. En la venda d'un cotxe, però, hem de tenir en compte que només es produirà dit guany patrimonial quan el preu de venda superi al preu d'adquisició o de compra. En la venda d'un cotxe, difícilment el preu de venda serà superior al preu d'adquisició, ja que, un cotxe com a quasi tots els béns de consum es deprecien amb el pas del temps. Això vol dir que a efectes fiscals per la venda d'aquest cotxe, no s'haurà de pagar impostos pels diners obtinguts amb el traspàs del vehicle.

En el cas que per la venda del cotxe es produeixi un guany patrimonial, cosa poc probable pel que he mencionat anteriorment, aquest guany haurà d'anar a la base "rendes de l'estalvi" com a guany o pèrdua patrimonial, d'aquesta forma, s'integrarà amb la resta de guanys o pèrdues patrimonial i haurà de passar el filtre dels tipus de l'estalvi.
La resta d'impostos i taxes relacionades amb la venda aniran a càrrec del comprador.

Sergio BERRIO LONDOÑO
Graduat en Dret
PRAT SÀBAT ADVOCATS