En una Comunitat de Propietaris hi ha un resident que fa anys que no paga les despeses de la Comunitat. La propietat del pis és la seva mare, difunta fa més de 15 anys. El fill hi viu i com que la propietat no està al seu nom, es nega a pagar les despeses. Quines accions es poden emprendre?

31-10-2017Meneame

Pregunta completa: En una Comunitat de Propietaris hi ha un resident que fa anys que no paga les despeses de la Comunitat. La propietat del pis és de la seva mare, difunta fa més de 15 anys. El fill hi viu i com que la propietat no està al seu nom, es nega a pagar les despeses. Al Registre de la Propietat Urbana encara figura com a propietària la seva mare. Quines accions es poden emprendre, per tal de fer-li liquidar el deute que té amb la Comunitat de propietaris. Són més de 3.000 €

El pis, com la resta d'elements privatius de la comunitat, responen del pagament dels deutes per despeses comunes que corresponguin a la part vençuda de l'any en curs, i als quatre anys immediatament anteriors. Per això, la comunitat pot reclamar el pagament per mitjà d'un procediment especial monitori, que aniria contra els ignorats hereus de la propietària difunta. En el cas del fill, es pot entendre que el fet de viure-hi suposa una acceptació tàcita de l'herència, malgrat que no ho hagi inscrit en el Registre, ja que si no hauria un clar abús de dret. Altra possibilitat seria la de sol·licitar a l'ocupant per via judicial, per tal que manifesti si accepta o no l'herència de la seva mare.

MIQUEL GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS.