Si el llogater no paga durant sis mesos i el propietari li interposa una demanda trencant el contracte, l´arrendatari podria fer alguna cosa?

02-05-2019Meneame

Bona tarda, si una persona porta sis mesos sense pagar el lloguer i el propietari el demanda judicialment perquè així marxi del pis i trencar el contracte, quina acció podria interposar l’arrendatari?

En un procediment judicial de desnonament per manca de pagament, l’arrendatari només pot oposar-se al·legant les raons per les quals, al seu entendre, no deu, en tot o en part, la quantitat reclamada o les circumstàncies relatives a la procedència de l’enervació de l’acció de desnonament exercida per l’arrendador.

 

Joan Blanco Ginés
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS
www.pratsabat.com