Un préstec familiar afecta als ingressos de qui el rep al fer la declaració de renda? Existeix una quantitat límit per fer un préstec familiar?

19-06-2019Meneame

Un préstec familiar afecta als ingressos de qui el rep al fer la declaració de renda? Existeix una quantitat límit per fer un préstec familiar?
Els préstecs estan subjectes a l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, modalitat transmissions patrimonials oneroses. No obstant això, sempre que el préstec es realitzi entre persones físiques (per exemple, entre familiars) és una operació subjecta però exempta de tributació. Per això i per evitar que es consideri una donació oculta s’ha de fer un contracte i liquidar l’impost.
A la renda, si el préstec es gratuït (sense interès), no hi ha compensació econòmica, és a dir, benefici, no es declara cap ingrés en l'IRPF.

Miquel Garcias Miquel
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS