Què sabem ara sobre el cervell del nen gràcies a la neurociència?

Com l'afecta l'educació. Abans vèiem els resultats a llarg termini segons l'estratègia usada. La didàctica i la pedagogia van avançar moltíssim, però és que ara podem veure què passa en el cervell del nen amb determinades pràctiques, el que permet nodrir una teoria de com hauria de ser la seqüenciació dels aprenentatges i com s'haurien de transmetre els coneixements perquè quan siguin adults puguin treure el màxim profit del seu temps a l'escola.

Com aplicar aquest coneixement a l'educació?

Moltes coses ja les aplicàvem, encara que de vegades anava a modes, de vegades polítiques. L'educació sempre oscil·larà una mica, però hem de fixar-nos en el que realment funciona. Moltes coses ja les fem, l'important és no tornar enrere. Fa no gaire, un grup de persones feien una proposta 'contra la nova educació'. No és 'nova educació', fa temps que es fa. Aquest grup proposava canvis que a mitjà i llarg termini tindrien efectes perniciosos en el cervell.

Per exemple?

Es discuteix molt si hem de memoritzar coses. És clar que sí, la memòria és part important del cervell. La imaginació, la creativitat, es nodreix d'experiències i coneixements previs, si no tenim, no podem imaginar o crear. Memoritzen coses, d'acord, però si tu després demanes que et recitin aquestes coses memoritzades tal qual bloqueges la capacitat creativa. Cal combinar coses que ja es feien abans, com memoritzar, però en demanar que transmetin aquestes coses s'ha de fer d'una manera que no sigui simplement repetir, que el cervell no sap ni per què ha après això. Ningú et demanarà la llista dels reis gots, el que has memoritzat t'ha de servir per aplicar-lo en alguna situació. Cal introduir aquestes situacions, treballar amb situacions reals a l'aula. Hem de ser un llibre actiu, no una enciclopèdia.

Què suposa per al nen un sistema educatiu que la fomenti?

El nostre sistema educatiu és molt tancat, que curs per curs té marcat què cal fer, hi ha una mínima dispersió d'aquesta línia. Si les matèries que es veuen com més importants no incorporen un vessant creatiu, mutiles la creativitat dels nens. S'ha vist que fins als quatre, cinc o sis anys, l'aprenentatge més important és sensorial. Qualsevol aprenentatge posterior vindrà pels sentits. Si volem que els nens després continuïn aprenent, el més important és que a aquestes edats el cervell aprengui a integrar els sentits. I a això no naixem ensenyat. Cal treballar-lo. El cervell ha d'aprendre a interpretar el que percep. Per això, els primers anys de vida s'han de dedicar al fet que el nen explori de manera global la vista, l'oïda, l'olfacte, el tacte, el gust i la psicomotricitat.

Millor centrar-se en això de tractar de ficar-los continguts i lectoescriptura com més aviat millor?

No té sentit intentar que abans dels sis anys els nens aprenguin a llegir i escriure. Pots treballar amb les lletres si hi ha color, tacte ... però abans dels sis anys les lletres han de ser l'excusa per treballar els sentits. Així, seran persones que podran integrar millor els aprenentatges posteriors. Després, entre els cinc, sis o set anys el que el cervell fa és potenciar la plasticitat, que és el que permet fer connexions noves per emmagatzemar aprenentatges. La sensorialitat perquè entri; la plasticitat perquè es fixi.

Com afavorir-la?

Les activitats que més augmenten la plasticitat són la música, l'art i la psicomotricitat. Aquestes matèries haurien de ser les troncals fins a mitjans de Primària. Però se centra més en altres coses, com les matemàtiques, que no dic que no siguin importants, i es dóna menys importància a la música, quan amb la música podríem aprendre matemàtiques i alhora afavorir la plasticitat.

Ara hi ha un boom d'innovació i gurus, però, tot s'hi val?

Ser innovador no garanteix res. Pots innovar, però si quan un alumne no fa el que tu esperaves, el mires amb mala cara, no ho recompenses amb la mirada, l'alumne percep que el que fa no li serveix per a res. Pot afavorir més l'aprenentatge i aconseguir estudiants més predisposats un professor 'antic' que valori als seus alumnes pel que són i no pel que fan, que un innovador que quan l'estudiant no fa el que ell havia previst el mira amb rebuig.

Cada interacció ens canvia el cervell?

No és que una sola mirada ens canviï el cervell, però l'acumulació de moltes mirades de rebuig altera la percepció de tu mateix i sobre això hi ha molts estudis molt impactants. Un nen educat amb criança negativa, amb indiferència, se li va conformant el cervell d'una manera molt diferent que a algú criat amb criança positiva, que dóna la recompensa justa al que estan fent els nens en positiu.

La criança positiva inclou posar límits?

Sí, és posar límits, sabent que intentaran passar d'ells, perquè és condició humana. Però depèn com els saltin, igual els has de reconduir i ho has de fer en positiu. Si has de renyar-los, ho fas, però que percebin que ho fas perquè confies en ells. No amonestar amb rebuig, sinó amb acceptació. Guanyar-se una confiança mútua que permeti que ells segueixin volent-nos escoltar.

Com encaixa la gestió emocional en el funcionament del nostre cervell?

Les emocions són patrons de conducta que s'activen de forma automàtica. Després les podem racionalitzar, però inicialment no som conscients, són mecanismes de resposta ràpida en situacions que requereixen immediatesa. Les emocions es gestionen en una part del cervell molt primitiva, les amígdales, que envien un senyal a la part més moderna, de la frontal, que permet gestionar les emocions. I això sí que ho podem controlar. Això es treballa per assaig i error i cal deixar que els nens assagin. Si un nen fa una entremaliadura i sobreactuem a renyar-lo no afavorim la seva gestió emocional, ens tindrà ira o ràbia. Cal deixar-li espai sabent que tornarà a fer-ho però anirà a menys. Val més anar a poc a poc i que a la llarga sigui una persona responsable d'intentar fer-ho de cop i que se'ns escapi la influència que tenim sobre ell.

Això de gestió emocional a alguns els sona molt hippy.

En neurociència cognitiva hi ha un concepte que és l'èxit vital, la sensació de benestar: estar bé amb tu, amb el teu treball, amb el teu entorn. Un estar bé no estàtic, sinó transformador. I és molt important: Quin és l'objectiu de l'educació? Si és fer bons professionals, el que jo dic no serveix. Si és fer persones que nodreixin una societat la més digna possible, aquest èxit vital és fonamental. S'ha intentat correlacionar l'èxit vital amb diverses característiques mentals, com el coeficient intel·lectual i no té res a veure. L'únic que té correlació és el control de les funcions executives i la part més important és la gestió emocional. L'escola hauria de fer més èmfasi aquí.

I menys en els continguts? Hi ha veus que alerten d'això.

Quan l'esperança de vida era de 30 anys tenien pressa si volien fer segons què; ara, el que no aprenguis als 15, ho aprendràs més tard, i què? Sempre som a temps d'aprendre. Per això és important aprendre a manejar aquestes característiques que et permeten tenir el control sobre la teva pròpia vida, més que continguts.

'Només aprenem el que ens emociona': Alguna cosa fonamentada o lema new age?

Està parcialment estudiat. Podem aprendre per repetició, on no calen les emocions, i després aprendre amb un component emocional, que s'han vist que són aprenentatges més eficients: després els fem servir millor. Les emocions són claus per sobreviure, per això el cervell diu 'si aquest coneixement té un component emocional és que és important: el guardo'. No és que només aprenem el que ens emociona, és que el que ens emociona ho aprenem de manera més eficient. Ara, la por és una emoció: Podem aprendre amb por? A mig i llarg termini té un risc molt greu: la por és incòmode i si el cervell l'associa amb aprendre, quan ja ningú ens obligui, ja no voldrà fer-ho. L'alegria i la sorpresa són dues emocions bàsiques que estimulen molt l'aprenentatge. La sorpresa, la curiositat, és important perquè activa l'atenció ja que el tàlem, el centre de l'atenció, forma part del circuit de la motivació.

Está estudiat l'efecte de les pantalles en els nens?

Comença a haver estudis, tot i que encara no molts. A veure, un nen de menys de cinc anys no necessita una pantalla per a res. No passa res si té contacte, però no ha de ser el fil de conductor del seu aprenentatge, ha de ser la sensorialitat, com deia abans. Després s'ha d'anar introduint, però ensenyant-los a gestionar-la: quan no cal, s'apaga. El problema dels nens que no saben gestionar les pantalles moltes vegades és que els adults al seu voltant tampoc saben.

Es irrebatible que s'ha reduït el temps que som capaços de mantenir l'atenció?

Això ha canviat i no podem fer res. El cervell s'adapta a l'entorn i hem generat un entorn d'immediatesa. No podem culpar als joves, hem d'ensenyar-los a gestionar la tecnologia i acostumar-los a altres activitats, així els serà més fàcil mantenir l'atenció.