Un estudi elaborat per la Universitat de Pennsilvània i la Universitat de Califòrnia amb una mostra de gairebé 3.000 alumnes d'entre 10 i 12 anys ha revelat una connexió entre la migdiada de després de dinar i una major felicitat, autocontrol i ànim dels adolescents; menys problemes de comportament, i un quocient intel·lectual més alt; aquest últim aspecte es dona particularment en els estudiants de més edat.

L'estudi, publicat a la revista Sleep, ha recolzat una visió molt comuna en els pares segons la qual les migdiades tenen beneficis per als nens i nenes. Precisament, les troballes més sòlides es van associar amb el rendiment acadèmic, tal com declara el neurocriminòleg Adrian Raine, coautor de l'article Els que fan migdiada tres o més vegades per setmana milloren el seu rendiment acadèmic en un 7,6% quan tenen 12 anys.

Sorprenentment, apunta l'autor principal de l'estudi, Jianghong Liu, la falta de somni i la somnolència diürna estan molt generalitzades, ja que afecten fins al 20% de tots els nens investigats. A més, els efectes negatius cognitius, emocionals i físics dels mals hàbits de somni estan molt establerts. En part, això és conseqüència del fet que als Estats Units la migdiada desapareix a mesura que els nens creixen. No obstant això, a la Xina aquesta pràctica està integrada en la vida diària, ja que es continua fent migdiades a l'escola primària i secundària i, fins i tot, a l'edat adulta.

Dels 3.000 adolescents, els investigadors van recopilar dades sobre la freqüència i la durada de les migdiades, mesures psicològiques (ànim i felicitat) i mesures físiques (índex de massa corporal i nivells de glucosa). També van demanar als mestres informació sobre el comportament acadèmic de tots els estudiants, analitzant i ajustant posteriorment el sexe, l'edat, el curs i l'horari nocturn.