Els arqueòlegs han tancat una nova campanya al jaciment arqueològic de la Draga a Banyoles. Els treballs van començar el 10 de juny i han durat dues setmanes. S'han centrat en continuar les excavacions fetes al sector de l'any passat, on es van localitzar restes del poblat a la zona més elevada del jaciment, tant al nivell terrestre com en el subaquàtic. Els treballs han permès determinar l'organització del sector sud del jaciment, de cronologia neolítica inicial, caracteritzat per construccions fetes de pedres de travertí. Enguany s'ha pogut confirmar que una d'elles s'usava com a abocador.

Els treballs de l'àrea terrestre s'han centrat en la continuïtat dels treballs en el sector que ja es va iniciar l'any passat, on es van localitzar restes del poblat a la zona més elevada del jaciment. En aquest sector, les primeres excavacions al jaciment havien documentat una gran quantitat de fogars, sòls de cabanes realitzades amb pedres i grans fosses documentades com a abocadors d'escombraries.

El codirector del projecte de recerca i conservador de les col·leccions de Prehistòria del Museu d'Arqueologia de Catalunya, Antoni Palomo, ha explicat que els treballs s'han centrat a «discriminar quina funció tenien les construccions de pedra que es van localitzar en la darrera campanya». Gràcies als treballs, s'ha confirmat que una d'aquestes construccions excavades s'utilitzava com a abocador. En ella, hi han trobat principalment ossos d'animals i d'altres objectes de pedra o elaborats a partir d'ossos i mol·luscs com eines per tallar, eines per segar o puntes de fletxa. També aquest cop han abundat les restes de cereals i de fusta carbonitzada.

També s'han pogut documentar millor els nivells subaquàtics. Detaca la descoberta en una capa superior d'un vas de ceràmica de l'època del bronze o primera edat del ferro. La troballa permet documentar ocupacions posteriors al neolític, poc conegudes encara al jaciment.

Aquests materials permeten determinar com era i com vivia la comunitat que habitava a La Draga fa més de 7.000 anys. Per Palomo, les excavacions no només aporten informació de la zona concreta sinó que permet posar-lo en relació amb les altres zones ja excavades en els prop de tres dècades. També s'obté més informació de com es van establir els habitants al poblat, les relacions que tenien amb altres grups i característiques de les comunitats a l'inici del neolític.

Paral·lelament, durant aquesta campanya, també s'ha portat a terme una prospecció subaquàtica al sector nord-est del jaciment. Aquests treballs s'han centrat a «determinar com s'organitzava el poblat en aquest sector i establir amb precisió la superfície del poblat». Es calcula que el poblat de La Draga tindria una extensió d'entre 15.000 i 20.000 metres quadrats.