El Claustre de la UdG va aprovar ahir per assentiment els tres punts de l'ordre del dia: el manifest Universitat, prioritat social, la moció de suport a la ILP d'Universitats i la Declaració d'Emergència Climàtica.

El primer dels acords presos, que compta amb el consens previ de totes les universitats públiques catalanes a través de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), és la petició als poders públics d'un marc legislatiu que afavoreixi l'autonomia universitària i que promogui el coneixement.

La ILP d'Universitats té per objecte determinar un marc català dins del sistema de preus fixats per l'Estat en l'àmbit de les universitats.

La Declaració d'Emergència Climàtica posiciona de forma activa la UdG davant aquesta realitat i estimula les administracions i els governs a prendre mesures.