Hem celebrat la festa de Tots Sants i la commemoració dels fidels difunts. Aquests dies passats, molts heu anat als cementiris per fer memòria dels difunts de la família i amics, per deixar-los un senyal de record i per oferir-los una pregària. També hem ofert la celebració de l'Eucaristia per tots els difunts.

El fet m'ha fet pensar en la mort, que sempre és una situació dolorosa, incomprensible, pel desig natural de viure, però que és present a l'horitzó de tota vida humana. Podem recordar algunes reaccions davant del fet de la mort. «Tot s'ha acabat» és una expressió sovint repetida. En moltes morts la celebració cristiana ofereix l'esperança de la Salvació i de la Vida, tot pregant pel difunt i pels qui sofreixen la seva mort. En altres celebracions es fa memòria de la persona, però sense cap perspectiva que transcendeixi la mort; aleshores l'elogi de la persona queda com l'única possibilitat de mantenir-ne el record. Ara bé, darrerament, i com a conseqüència dels grans descobriments científics en medicina, es planteja una nova qüestió: la mort pot ser vençuda?

La resposta es considera una qüestió tècnica. La investigació científica intenta que visquem més anys, perquè creu que el procés biològic de deteriorament físic i mental associat a l'edat es pot revertir. Concretament, podríem ser persones de 90 o 115 anys vivint en cossos amb biologies millorades, com de 40 o 60 anys. I no és ciència-ficció, ja que sembla que això es pugui aconseguir d'aquí alguns anys. Hi ha pensadors que han publicat veritables best sellers reflexionant sobre aquestes qüestions, com Y. N. Harari en el seu llibre Homo Deus. Breve historia del mañana (Ed. Debate, 2016). Potser sí es pot allargar la vida, però la mort continua a l'horitzó de cada existència. La pregunta, però, la plantejo des de la fe o «en cristià».

La manera com una persona se situa davant la mort està unida a la seva manera de pensar, de valorar, de viure la vida i de plantejar-se el «després de la mort». Crist ha vençut la mort! Aquesta és l'afirmació central de la nostra fe [...] (extret del Full Parroquial d'aquesta setmana).