La tecnologia en tres dimensions permetrà estudiar i difondre el santuari paleolític amb més d'un centenar de representacions d'art rupestre figuratiu i abstracte, de fa uns 15.000 anys que ha estat descobert en una cova de l'Espluga de Francolí. Aquesta «troballa excepcional» que «marca una fita en la història de l'arqueologia catalana», segons el Departament de Cultura de la Generalitat i l'Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social (IPHES) no es podrà visitar, per la seva fragilitat i perquè es troba en una zona de dificil accés, però la tecnologa 3D en permtrà l'estudi científic i generar materials per bastir un nou discurs museogràfic entorn d'aquesta troballa, d'entrada, amb una projecció que es podrà visualitzar amb ulleres 3D.

Els gravats, que són els més antics descoberts fins al moment a Catalunya, són a la cova de la Font Major de l'Espluga de Francolí i van ser localitzats per l'investigador de l'IPHES Josep Maria Vergès en el marc d'una campanya d'excavació arqueològica el 30 doctubre, una setmana després que la zona patís unes importants inundacions a causa d'un temporal de pluja. La majoria de les representacions es poden atribuir, pel seu estil, al Paleolític Superior, i més concretament al període Magdalenià, de fa uns 15.000 anys, si bé algunes poden ser lleugerament més antigues, i altres podrien relacionar-se amb el neolític i etapes més recents, segons els investigadors.