Promoure un ús racional de l'aigua i facilitar-ne l'accés a qualsevol persona censada a Girona. Seguint aquest objectiu dual l'Ajuntament està gestant la creació d'una tarifa ecosocial que, en aquests moments, es troba en fase d'elaboració. "Actualment s'està treballant amb la companyia d'Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, amb els Serveis Socials i amb la mateixa àrea de Sostenibilitat per tal de fer una proposta", destaca el regidor de Sostenibilitat, Jordi Fàbrega. Serà a finals d'aquest mes quan, a través d'una reunió entre el consistori i l'empresa, apareixerà a escena un document de treball que marcarà els següents passos a realitzar.

En aquesta trobada es parlarà del consum responsable dels ciutadans, un dels eixos angulars d'aquest projecte. "Aquesta tarifació anirà dirigida a totes aquelles persones que en facin un ús conseqüent", concreta Fàbrega. En aquest sentit, l'edil apunta que la xifra estipulada per l'Agència Catalana de l'Aigua i amb la qual s'està treballant és la de 100 litres per persona i dia. "És un consum majoritàriament acceptat com a raonable", explica. "Es considera que les persones que gasten més de 100 litres diaris estan malbaratant l'aigua. A hores d'ara treballem per determinar quin és l'índex de malbaratament a a Girona".

Vinculat amb aquest consum racional hi haurà l'aspecte econòmic. En aquest sentit, la tarifa ecosocial que s'està elaborant pretén fer més assequible el primer tram de consum a qualsevol persona de la ciutat que adopti una conducta estalviadora. "Volem abaratir el preu del metre cúbic del primer tram de consum a les persones que en facin un ús raonable, amb l'objectiu que la tarifa sigui prou barata com perquè ningú es trobi sense aigua a casa seva", assenyala Fàbrega. "La tarifa vetllarà per cobrir les necessitats bàsiques d'una família que s'englobarien en aquest primer tram de consum, però si es gasta més aigua de la permesa aleshores també s'haurà de pagar", agrega.

Un usuari específic

Aquesta mesura està especialment encaminada a facilitar l'accés a l'aigua als ciutadans amb problemes econòmics que adoptin un comportament conscienciat. "Sempre i quan en facin un ús respectuós, mitjançant aquesta tarifa es pagaria el rebut de l'aigua a totes aquelles persones que han de recórrer a l'assistència social perquè no poden fer front a la factura", indica l'edil.

De fet, tal i com especifica Fàbrega, aquesta acció ja s'està adoptant des de fa temps però no segueix un patró definit: "No hi ha uns criteris marcats que determinin que es pagarà l'aigua a totes aquelles llars que no superin els 100 litres per persona i dia. La tarifa ecosocial pretén regular aquests barems".

El control que suposaria l'establiment d'aquesta mesura acabaria, segons apunta el regidor gironí, amb un servei fins ara aleatori. "Històricament, des de l'Ajuntament i els Serveis Socials s'han ajudat algunes famílies a pagar l'aigua, però fins ara s'havia fet sense un criteri general. Una persona podia anar als Serveis Socials i, des d'allà, es preocupaven per cobrir la seva necessitat però no es detallava quin era el consum que s'havia fet. Amb aquesta tarifa el que busquem és que el consum aparegui a la factura", diu.

Independentment de la concreció d'aquesta iniciativa, des del consistori en cap cas contemplen el tancament de les fonts públiques. "L'Ajuntament mai s'ha proposat tancar les fonts de la ciutat per evitar que la gent hi vagi a buscar aigua, tot el contrari. Les fonts han de funcionar perquè la gent les pugui utilitzar, però no volem que els ciutadans hagin d'anar fins aquests llocs amb la garrafa per fer-ne un ús domèstic. Tothom ha de tenir accés a l'aigua des de casa seva per poder viure amb dignitat", ressalta l'actual alcalde en funcions.

La futura tarifa es portarà al ple abans no finalitzi l'any. "Jo mateix em vaig comprometre a portar-ho a ple abans no acabi aquest any i mantinc aquest compromís", diu Fàbrega. Entre els mesos de setembre i octubre es presentarà el projecte als grups municipals i també a la Taula Municipal sobre el Canvi Climàtic. Entre l'equip de Govern, l'oposició i la Taula, s'elaborarà una proposta definitiva que es presentarà a finals de 2013.