Les obres de reposició de la llosa del parc Central de Girona que havien d´acabar a l´abril, no ho faran fins a finals d´any. Uns treballs que Adif va adjudicar a l´empresa Copcisa per 1,7 milions d´euros i un termini de cinc mesos, duraran entre dotze i tretze mesos.

L´alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, juntament amb el regidor del projecte Ferroviari, Carles Ribas, i tècnics municipals van viatjar ahir a Madrid per reunir-se amb el president d´Adif, Juan Bravo, amb directors generals i tècnics de l´empresa. Segons el consistori, els representants de l'Ajuntament van mostrar la seva «indignació» amb l´acusació per part d´Adif i de l´Estat que era el consistori el responsable de reclamar els canvis del projecte que podien aturar les obres.

L´organisme va reconèixer que els canvis eren deguts a «deficiències i insuficiències» del projecte redactat per part d´Adif. En aquest sentit, en la reunió, l´organisme es va comprometre a treballar en el redactat de la modificació del projecte de la llosa en col·laboració amb els tècnics municipals. Són temes d´il·luminació, de la xarxa de proveïment d'aigües per al reg i hidrants, la recollida i evacuació d'aigües i l'adequació de pendents en determinats punts. A més, s'han analitzat les modificacions parcials en xarxes de sanejament, drenatges, accessos i enjardinament. Adif, a més, es va comprometre a presentar divendres tres cronogrames amb el calendari dels treballs dels tres projectes pendents: llosa, sortides d´emergències i integració amb la xarxa RESCAT.

Respecte a les obres de la llosa, es va assegurar que no s´aturaran en la zona nord. Sí que ho faran en la zona sud, des del finger (el passadís cobert que uneix l´estació de Renfe amb la del TAV) cap a la plaça d´Europa. Però les dues parts es van comprometre a demanar al Ministeri de Foment a no esperar a tenir el projecte modificat redactat i aprovat definitivament per reprendre-les, amb l´objectiu de poder treballar simultàniament a mesura que es fan els canvis al projecte. A més, l´enderroc del finger s´avançarà de manera que no s´hagi d´esperar a la finalització de la nova marquesina. L´objectiu és tenir totes les obres executades abans d´acabar l´any.

Pel que fa a les sortides d´emergència, el compromís d´Adif és començar les obres pendents d´aquest projecte en el termini d´un mes i mig. També pel que fa a la seguretat, abans d´acabar l´any s´haurà d´haver integrat el sistema de telecomunicacions dels túnels del TAV dins la xarxa RESCAT de la Generalitat.

Paral·lelament, l´Ajuntament ha aprovat definitivament el projecte de marquesina que haurà d´unir l´estació del tren convencional amb la del tren d´alta velocitat.

Des d´Adif es va assenyalar «la seva plena disposició a treballar en la necessària adequació del projecte ja agilitzar tots els tràmits i treballs necessaris».

L´alcaldessa va explicar que «no posa la mà al foc» per cap compromís d´Adif però que espera que aquest cop sigui cert. sí que va assegurar que el tarannà d´Adif havia canviat i va assegurar que fiscalitzaran totes les obres.