La Taula d'Enginyeria de les comarques gironines (TEG) creu que, davant el creixent ús de la bicicleta en l'entorn urbà, «cal treballar per la millor convivència entre els diferents usuaris de la via pública». En aquest sentit, creu que mentre les campanyes d'educació viària i sensibilització van millorant el comportament de ciclistes, automobilistes i vianants cal «introduir mesures que facilitin el compliment del codi de circulació i de les ordenances municipals».

Per això, la Taula aposta per la matriculació de les bicicletes com a mesura d'identificació d'aquests vehicles, ja que considera que és necessari el seu control per part de l'administració. Aquesta proposta té el suport de la Federació d'Associacions de veïns i del Defensor de la Ciutadania de Girona. En canvi, la plataforma Mou-te en Bici s'hi oposa frontalment i alerta que en desincentivaria l'ús. A més, pregunta si a països com Holanda i Dinamarca, on la utilització de la bicicleta està més estesa, fan servir aquest tipus de mesura de control.

La Taula també recorda que fins la dècada dels vuitanta aquesta possibilitat existia, i que «nombrosos ajuntaments estan tornant a impulsar el registre i la matriculació de les bicicletes», per facilitar-ne la identificació, dissuadir la comissió d'infraccions o evitar-ne el robatori.

D'altra banda la Taula d'Enginyeria també considera que caldria que tots els vehicles disposessin d'una assegurança a tercers, i apunta que seria una mesura fàcil d'introduir, donat que bona part dels usuaris ja en disposa, bé perquè ho tenen inclòs a l'assegurança de la llar, o a l'abonament de la Girocleta o com a prestació als socis d'una associació ciclista.