L'Ajuntament de Salt i Càritas han firmat un conveni de col·laboració per potenciar la recollida de roba usada. Gràcies a l'acord s'instal·laran 28 nous contenidors, dels quals set seran cedits a Recicla Girona. A més, es posarà en marxa un nou model de recollida i reutilització de les peces de segona mà.

Per a dur a terme un correcte tractament, Càritas disposarà d'una botiga per al triatge, selecció i, si ve al cas, també arranjament de la roba per a la seva reutilització o reciclatge. Per fer aquestes tasques, l'entitat contractarà una persona i disposarà d'un mínim de 10 voluntaris. Part de les peces també seran tractades per l'empresa de Càritas Barcelona FIT, empresa d'inserció, formació i treball. En tot moment l'entitat garantirà la traçabilitat del residu.

Per a la millora del reciclatge i reutilització de roba entre la població de Salt, Càritas realitzarà tallers de costura oberts a la ciutadania. Així mateix, l'Ajuntament inclourà en les properes campanyes d'educació ambiental informació sobre la producció d'aquest tipus de residus.

Segons dades de l'Agència de Residus de Catalunya de 2013 la fracció tèxtil va ser la cinquena en importància de generació, situada en el 4,11 %. Ara bé, de tot el que es recull, el 60% no es pot reutilitzar perquè està en mal estat, el 36% és reutilitzable per a l'exportació i només el 4% es pot reutilitzar per a la venda al detall.

L'abril de 2014 la Generalitat va aprovar el Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 2020 (PRECAT). Pel que fa al tèxtil i calçat, aquest pla contempla incrementar el percentatge de recollida d'aquest residu així com augmentar la seva valorització.

La reutilització i el reciclatge del tèxtil contribueixen a la protecció del medi ambient en reduir, en part, els residus generats pels ciutadans: cada quilo de roba que es reutilitza i no és incinerat evita l'emissió de 3,169 kg de CO2, segons dades de la Comissió Europea. "Amb la firma d'aquest nou conveni iniciem a Salt un nou model de recollida de roba usada que permetrà caminar per assolir aquests objectius i implicarà millores en l'àmbit social, econòmic i ambiental per a tots els saltencs", explica l'Ajuntament en un comunicat.