Conflicte entre l'Ajuntament de Girona i els propietaris d'un terreny situat entre el Palau de Congressos-Auditori i el pont de Fontajau. Des de fa anys a l'espai hi aparquen gratuïtament, cada dia, desenes de vehicles i els propietaris, cansats de la situació, havien demanat a l'Ajuntament un permís per tancar la zona i, des del març de l'any 2015, havien demanat a l'Ajuntament que tramités expedient d'apreci per expropiació i posteriorment s'havia entrat, també, una petició per demanar responsabilitat patrimonial a l'Ajuntament. L'Ajuntament va suspendre la tramitació de tots aquests expedients en via administrativa manifestant que tenia dubtes de qui era el propietari real de la finca i va demanar un informe a l'Agència Catalana de l'Aigua, en ser una zona propera al domini públic hidràulic.

Per aquest motiu, els propietaris van decidir dur als jutjats l'Ajuntament per tal que obligués l'equip de govern a aixecar la suspensió dels expedients administratius en considerar que no era ajustada a dret la seva suspensió atès que consideraven sobradament acreditada la titularitat de la finca, inclosa al registre de la propietat. Finalment, l'ACA va emetre un informe indicant que l'organisme no era el titular del terreny. Per tant, donava la raó als propietaris.

Segons el consistori, recentment ha concedit el permís per tal que puguin tancar la finca, tal com sol·licitaven, segons ha explicat la tinent d'alcaldia d'Hisenda, Règim Interior i Patrimoni, Maria Àngels Planas.

La cap dels serveis jurídics d'RM Assessors, però, ha assegurat que encara no té «cap constància» que l'Ajuntament els hagi autoritzat finalment al tancament del terreny que els seus clients demanen des de fa temps i apunten que l'Ajuntament ha demorat expressament la concessió del permís.

Els propietaris del solar, de fet, fa més de quatre anys que mantenen diversos expedients administratius, i posterior litigis amb el consistori gironí per diferents qüestions relatives a aquest solar de forma triangular i que queda envoltat pel riu Ter, el riu Güell, el pont de Fontajau i la rotonda de l'Assemblea de Catalunya. Des de l'assessoria jurídica han exposat que des de fa anys reclamen l'expropiació del solar perquè van quedar perjudicats amb un canvi de qualificació de la zona al Pla General d'ordenació urbana i la llei els permet fer aquesta reclamació d'expropiació.

Instal·lació del circ de les Fires

A més, consideren que el consistori ha fet un ús indegut del terreny ja que, per exemple, durant anys s'hi va implantar la carpa del circ de les Fires, sense el permís dels propietaris, i l'Ajuntament va cobrar una quota als responsables d'aquest circ. Per aquest motiu, i d'altres, demanen una compensació econòmica -encara per quantificar- per responsabilitat patrimonial. També van haver de presentar una queixa al mateix Ajuntament per haver fet obres en aquesta zona, sense el permís dels propietaris, per fer-hi passar una canonada per uns serveis soterrats. Des de l'assessoria, insisteixen que l'Ajuntament, a més de la qüestió del tancament del terreny, ha de resoldre la petició d'expropiació i la de responsabilitat patrimonial i deixar de paralitzar els expedients per tal que la tramitació pugui seguir avançant.