15 de octubre de 2019
15.10.2019
Diari de Girona

Hinojosa fa 3 anys que funciona amb una activitat «no adequada» a l'autorització

Inspeccions de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de l'any 2016, 2017 i 2018 detecten reiteradament sorolls, vibracions, contaminació atmosfèrica i abocaments d'aigües

15.10.2019 | 00:21
Protestes davant de la fàbrica de Sarrià de Ter contra les pudors i sorolls.

Les inspeccions que està fent la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat a la fàbrica paperera de Sarrià de Ter determinen que «no es garanteix un compliment adequat de les condicions fixades en l'autorització ambiental integrada».

Aquesta mateixa expressió es repeteix en les tres declaracions de l'informe final d'inpeccions que es van fer el 30 de novembre de l'any 2016, el 29 de novembre del 2017 i el 30 doctubre de l'any 2018. Aquestes conclusions formen part de les respostes que ha fet el Govern català a un seguit de preguntes al grup parlamentari de Ciutadans sobre els sorolls i les pudors procedents de la paperera.
Aquestes inspeccions ambientals integrades tenen per objecte verificar «la conformitat del compliment de les condicions fixades en l'autorització ambiental» i les modificacions posteriors. Entre les matèries associades als incompliments identificats s'hi repeteixen anualment diferents conceptes: «sorolls i vibracions» els tres anys; «producció de residus», els tres anys; «contaminació atmosfèrica» els anys 2016 i 2018; «abocament d'aigües» els anys 2016 i 2018; «prescripcions com a gestor de residus» els anys 2016 i 2017; «aspectes administratius i de funcionament» els anys 2017 i 2018; i «qualitat del sòl i aigües» l'any 2016.

Arran d'aquests informes, la unitat responsable de les inspeccions ha proposat la incoació d'un expedient informatiu. També s'explica que està prevista una nova inspecció ambiental integrada aquest 2019 i que la «realització de les visites està planificada per al proper mes de novembre».

En la mateixa resposta, s'exposa que «pel fa al soroll, les competències sobre la inspecció, control i sancionadora en matèria de contaminació acústica són de l'Ajuntament de Sarrià». S'explica que el 23 de gener de 2018, l'Ajuntament va sol·licitar una asssisència tècnica a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i que al febrer es van fer visites a la fàbrica, que va donar lloc a la creació d'una comissió de seguiment de l'impacte acústic de la paperera. «Donada la gran quantitat de fonts de soroll de la fàbrica» es va instar Hinojosa a presentar un estudi i un pla per reduir l'impacte acústic.

El calendari preveia finalitzar les mesures correctores i l'assoliment dels objectius de qualitat acústica al febrer de 2020 però que la paperera «ha accelerat l'aplicació de les mesures del pla i està prevista la seva finalització en breu». Quan això succeeixi, el Govern indica que una entitat acreditada realitzarà una avaluació per determinar-ne el compliment i que en cas que es detectin fonts de soroll menors que les detectades i que fins aleshores no havia estat possible identificar, la fàbrica aplicarà «noves mesures».

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook