L'Ajuntament de Girona retirarà de forma definitiva els contenidors soterrats del carrer de Santa Clara amb la intenció d'avançar cap a models de recollida de residus més eficients. Al seu lloc s'hi instal·larà una nova àrea de cubells de posar i treure, que se sumarà als que ja hi ha en diversos punts del Barri Vell. D'aquesta manera, tots els veïns i veïnes de la zona que no pertanyen a l'àmbit dels contenidors intel·ligents hauran de participar del sistema de recollida de la zona i utilitzar els cubells de posar i treure seguint el calendari i horari del barri.

Per alertar la ciutadania sobre l'entrada en desús dels contenidors soterrats, el passat dimecres es van precintar els elements de contenització, es van col·locar cartells informatius a l'espai i un equip d'educadors ambientals i d'agents ambientals va explicar-ho a tothom qui en feia ús. També es van instal·lar provisionalment cubells de totes les fraccions per donar sortida als residus dels usuaris i usuàries que utilitzaven aquesta àrea. A partir de demà al matí, es trauran els recipients provisionals i s'hi instal·larà una nova àrea de cubells de posar i treure com a la resta de punts del Barri Vell.

Els veïns i veïnes de la zona que vulguin llançar les escombraries ho hauran de fer en alguna de les àrees senyalitzades amb un cartell on cada vespre s'ubiquen els cubells de posar i treure per la recollida dels residus, segons el calendari de recollida setmanal del Barri Vell, Mercadal i Santa Clara. Al carrer de Santa Clara n'hi haurà dos, un de nou a l'espai on fins ara hi havia els contenidors soterrats, i un altre davant del CAP Santa Clara, a uns 100 metres, on ja funcionava aquest sistema.

L'horari per dipositar els residus és entre les vuit del vespre i les onze de la nit, i cada fracció es pot llençar un dia diferent. El rebuig es recull dilluns, dimecres, divendres, diumenge i dies festius; els envasos dimarts, dijous i dissabte; el paper dilluns i divendres, i el vidre es podrà llençar els dimecres. La fracció orgànica es podrà dipositar cada dia, excepte diumenges i festius.

Fora de servei des de dimecres

Els contenidors soterrats del carrer de Santa Clara es van deixar fora de servei dimecres després que durant tasques de manteniment ordinàries es detectés la necessitat de fer reparacions importants a les caixes i al sistema de subjecció. Tenint en compte que l'Ajuntament ja està treballant en la licitació d'un nou contracte de neteja de la via pública i recollida de residus, i que es preveia eliminar aquests contenidors més endavant, el consistori ha decidit precipitar l'entrada en desús de l'àrea i centrar-se exclusivament en el sistema de cubells de posar i treure. L'extracció i retirada material dels contenidors soterrats es farà més endavant, per motius de seguretat.