La comissió d'absentisme escolar a la ciutat de Girona ja ha resolt 12 casos dels 49 en què està treballant aquest curs, i n'està estudiant 10 més. Aquesta comissió s'encarrega dels casos més greus i cronificats, és a dir, els alumnes que han faltat a més del 25% de les classes (s'inclou l'abandonament escolar, que són els que falten el 100% de sessions). Aquesta comissió tècnica integra tots els actors implicats en combatre l’absentisme a escoles i instituts.

Tot i això, el gruix de les situacions d'alumnes que no van a classe - un 90% dels casos d'absentisme, tant lleu com greu -, es poden resoldre des del mateix centre educatiu, sense arribar a la comissió. Per aquest motiu, i per fomentar la prevenció, han posat en marxa noves mesures per fer front a la problemàtica. Així, s'ha incorporat una figura tècnica dedicada només a l'absentisme, i també han fet arribar una infografia simplificada amb els passos a seguir als centres educatius. A més, el programa pretén ser un suport en els canvis d’etapa, , com el salt de primària a secundària - un dels moments de major risc.

Ho han explicat avui el regidor d'Educació a l'Ajuntament de Girona, Àdam Bertran, acompanyat del tècnic d’Educació del consistori i responsable del Programa d’Absentisme i de la secretaria tècnica de la Comissió d’Absentisme de la ciutat, Héctor González, i l’inspector del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya Lluís Hernández.

Nova tècnica especialitzada

Per agilitzar el protocol i augmentar la coordinació, el consistori ha incorporat aquest mes una tècnica d’absentisme. Es tracta d’una nova figura dedicada exclusivament a combatre aquesta problemàtica als centres educatius de la ciutat, i que formarà part de la comissió tècnica. Així, podrà coordinar els membres de la comissió, formada per agents del departament d’Educació, l’Ajuntament, la Policia Municipal i Mossos d’Esquadra.

La voluntat de tots aquests agents és "potenciar les mesures pedagògiques més que les punitives", ha afirmat Bertran. En aquest sentit, Hernández ha afegit que es tracta de "convèncer les famílies que anar a l'escola és un bé pel seu fill o filla", ja que sovint és un "tema de prioritats" del nucli familiar. Tot i això, Bertran ha remarcat que s'estudia "cas per cas" per trobar la resposta més idònia.

La comissió tècnica es va formar l’any 2009 per coordinar accions i erradicar l’absentisme. El 2010 es va firmar el protocol que estableix els passos a seguir en els casos més greus, tot i que també és útil per tractar els esporàdics.

La importància d'escoles i instituts

“Cal posar en relleu el paper de les escoles i els instituts. Els equips docents i directius dels centres educatius son clau en la lluita contra l’absentisme, realitzant actuacions de prevenció, i actuant i fent seguiment dels casos des del primer moment que es detecta”, ha assegurat González.

De fet, la major part d'accions a seguir davant d'un alumne que no assisteix a classe es fan des del centre educatiu, que és qui detecta la situació i hi actua primer. Ells contacten amb les famílies, els envien una carta, o bé es convoca la comissió d'absentisme de l'escola o institut, que pot impulsar mesures amb l'EAP, els serveis socials o altres agents.

Respecte d'això, els representants han explicat que treballaran per unificar les accions als centres educatius, ja que alguns tenen en marxa mesures efectives que es volen replicar a la resta d’escoles. Com a exemple, han apuntat a la creació del referent d'absentisme que tenen en alguns centres docents, que ha permès a aquests poder reaccionar amb més rapidesa. "Ser àgil és clau per detectar els casos", ha manifestat Hernández.

Si tot això no dona fruits, és quan el cas es trasllada a la comissió d'absentisme de la ciutat, la qual pot derivar-lo al Servei d'Atenció a la Infància i Adolescència o als cossos policials.

Des del 2010, quan es van tractar 34 casos a la comissió tècnica, la xifra va anar en augment fins assolir un pic el curs 2016/17, de 92 casos, i des d'aleshores s'ha mantingut al voltant de la seixantena.

La covid-19 no influeix

A principi d'aquest curs, que han recordat que és "atípic", els agents educatius tenien la sensació que la covid-19 podia fer augmentar l'absentisme escolar, pels comentaris d'algunes famílies "amb por" d'enviar els fills a escola per si això suposava un risc. Però Bertran ha afirmat que, amb les dades a la mà, "no hi ha evidència" que la pandèmia l'hagi fet pujar. "S'ha demostrat que les escoles són segures", ha subratllat el titular d'Educació al consistori.