L’Ajuntament de Girona vol iniciar els tràmits per declarar el municipi com a àrea amb mercat d’habitatge tens, una consideració que donaria llum verda a l’aplicació de mesures de racionalització i contenció dels preus del lloguer a la ciutat. El govern durà la proposta al proper ple municipal del 27 de juliol i, si s’aprova, s’elevarà a la Generalitat de Catalunya per via d’urgència. La norma de contenció de preus afectarà els nous contractes de lloguer d’habitatges destinats a residència permanent.