L’Ajuntament de Girona ha iniciat els tràmits per canviar els 22 punts de llum alçats que hi ha al carrer Santa Clara, entre el pont de Pedra i la plaça Independència. En un informe emès per una enginyera tècnica municipal, s’explica que es planteja la renovació per un seguit de condicionants. Per exemple, s’indica que l’estat dels punts de llum actuals estan força deteriorats a causa dels nombrosos cops que presenten provocats principalment per vehicles. També hi ha queixes d’alguns veïns i comerciants per la mala il·luminació de la via, atesa la gran interdistància que hi ha entre els punts de llum i l’arbrat existent que provoca nombroses ombres.

La idea és canviar els actuals punts d’il·luminació verticals amb noves lluminàries de tecnologia led, que segons l’informe permetran “millora substancialment la percepció del carrer, tant de dia com de nit”. En concret s’instal·larà nous models que es considera que adients “per la seva versatilitat i pel bon rendiment tècnic”, al “tractar-se d’una lluminària de qualitat, alta eficiència i fàcil manteniment, elegant, alhora que discreta”. Dinou seran de columna, lira i llumenera i els altres tres, el tram del carrer Hortes entre el carrer Santa Clara i el Pont de les Peixateries Velles. La proposta per al nou enllumenat escollit per al carrer Santa Clara dona continuïtat a la instal·lació d’enllumenat renovada fa uns anys de l’Avinguda Sant Francesc, atès que es pretén posar un model de lluminària igual a aquell o equivalent.

En aquest sentit, s’exposa que pel que fa a les hores diürnes, la millora serà perquè els nous punts de llum “permetran captar una imatge endreçada de la via, una de les vies comercials principals de la ciutat i imatge icònica d’aquesta”. Pel que fa al període nocturn es considera que “la uniformitat de la il·luminació del carrer generarà una millora que farà que el ciutadà tingui una “sensació positiva i de major seguretat, ja que no percebrà tants punts foscos”.

Així mateix, es considera que el canvi d’il·luminació permetrà una disminució del consum energètic de la instal·lació, afavorint l’eficiència i estalvi energètic d’aquesta, i la possibilitat de deixar l’enllumenat preparat per a una futura instal·lació d’il·luminació intel·ligent en què pugui ser telegestionada i telecontrolada, augmentant o disminuint nivells de llum, canviant si es considera adient els horaris i nivells lumínics del carrer i podent controlar la instal·lació a distància.

L’operació de substitució tindrà un pressupost de licitació de 41.795,82 euros, tot i que s’espera que la competència entre les possibles empreses interessades fan ofertes que rebaixin el cost final del projecte de renovació.

Respecte al projecte original, també s'han tret les plaques de metall que envoltaven la vorera.