Girona inicia els tràmits per reparar l’oficina de la Defensora, apuntalada fa dos anys

S’encarregaran dos projectes per al sostre, un que respectarà els elements històrics i un altre de lliure interpretació, per triar la millor opció

Marta Alsina manté que el seu despatx hauria d’estar fora de l’edifici consistorial, com a òrgan de control de l’Ajuntament 

Part de la sala de l’oficina de la Defensora i punt de pas per anar al saló de plens.

Part de la sala de l’oficina de la Defensora i punt de pas per anar al saló de plens. / MARC MARTI FONT

Tapi Carreras

Tapi Carreras

L’Ajuntament de Girona ha iniciat els tràmits per arranjar el sostre de l’Oficina de la Defensora de la Ciutadania situat en uns baixos de l’edifici consistorial. Actualment, el sostre «es troba en mal estat de conservació», la qual cosa «pot comprometre l’estabilitat estructural de les oficines municipals», segons consta en un informe de l’Ajuntament. Per aquest motiu, l’Oficina està apuntalada des de fa més de dos anys. A més a més, hi ha tèrmits. És també un punt de pas dels regidors per dirigir-se al saló de sessions on mensualment se celebren les sessions plenàries. Tot i que són dos espais funcionalment diferenciats la decoració d’ambdues sales és de la mateixa època i amb un estil semblant. A les parets hi ha arrambladors fins a una certa alçada i el sostre de l’oficina és a base d’un entramat de jàsseres, bigues, cabirons i aplacats que formen un sostre enteixinat de fusta que en data d’avui, després de diverses reparacions, ha arribat al final de la seva vida útil i conseqüentment cal substituir-lo.

La idea és que una empresa faci dos projectes (un que sigui una reproducció historicista del sostre i una altra que correspon a la proposta de sostre segons la lliure interpretació de l’equip redactor). Els treballs hauran d’incloure també la substitució dels paviments, la modernització de les instal·lacions d’enllumenat, elèctriques, de climatització i de veu i dades de la planta baixa objecte de la substitució del sostre i de la planta superior afectada parcialment per la substitució del referit sostre on hi ha la Secció d’Estadística. La superfície de l’àmbit de l’actuació és de 47 metres quadrats.

Per fer-ho possible, s’ha iniciat la licitació de la redacció del projecte constructiu, el pla de control de qualitat i l’estudi de seguretat i salut. No és el primer cop, però l’anterior vegada cap empresa va oferir els seus serveis i el concurs es va declarar desert. La redacció surt a un preu màxim d’uns 17.500 euros i s’apunta que les obres de remodelació de tota la sala i de la part d’Estadística afectada voltarà els 174.500 euros.

La nova Defensora de la Ciutadania, Marta Alsina, ha demanat en més d’una ocasió un espai «digne» en treballar i on atendre els ciutadans. De fet, reclama un espai a fora de l’Ajuntament, ja que de fet es tracta d’un «òrgan de control de l’Ajuntament». Considera que hauria de ser un espai proper a l’edifici consistorial- Explica que el govern li ha promès el canvi, però lamenta que no es faci amb prou celeritat.

Subscriu-te per seguir llegint