• Hablemos
  • de
  • futuro
  • Hablemos
  • de
  • futuro
Carregant...

Els passos per crear una pime: idees d'empreses i com començar un negoci

Text
Silvia García

Si ets una persona amb esperit emprenedor i vols fundar una pime, una petita o mitjana empresa, estàs de sort, perquè és més senzill del que sembla. I més en aquests temps en els quals el que és en línia i el que és telemàtic estan en auge, que sempre suposa una gran ajuda.

El primer de tot, i més important, és tenir clar quina classe d'empresa volem donar d'alta, perquè en dependran una sèrie de variables, com el cost del capital social que suposarà posar-la en marxa o fins a quin punt ja n'hi ha altres del mateix tipus al mercat. Per determinar això darrer cal fer el que es coneix com una anàlisi DAFO, per detectar les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitat del nostre negoci.

Un cop decidit això, si volem crear una empresa primer cal pensar en la seva forma jurídica, si serà una Societat Anònima, SA, per a la qual es requeririen 60.000 euros, o una Societat Limitada, una SL, que només en necessita 3.000 euros. Ja sigui en béns o diners. En aquest punt cal tenir en compte que des del 30 de juny de 2022 hi ha la Llei Crea i Crece per millorar les condicions per fer-les possible. Quan el nostre focus és en una empresa petita o mitjana empresa, la SL és la forma jurídica ideal.

Ara cal triar un nom, en el teu idioma o en qualsevol altre, que caldrà registrar a l'Oficina Espanyola de Patents i Marques, prèvia comprovació que és únic i no està repetit.

Posteriorment, arriba el moment de redactar els estatuts i aconseguir el NIF (Número d'Identificació Fiscal), tant per mitjà de la notaria com del Model 036 si se n'encarrega l'empresari. I com que totes les pimes han de pagar l'IAE, l'impost sobre activitats econòmiques, cal donar-s'hi d'alta.

És important recordar que per a la tramitació en línia es requereix el Certificat Digital, que emet la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT), que serà necessari per a les gestions telemàtiques que es duguin a terme. I és bàsic tenir en compte que si a l'activitat hi haurà d’haver contractes de personal treballador, cal donar-los d'alta a la Seguretat Social.

Si ets una persona amb esperit emprenedor i vols fundar una PIME, una petita o mitjana empresa, estàs de sort, perquè és més senzill del que sembla.
Si ets una persona amb esperit emprenedor i vols fundar una PIME, una petita o mitjana empresa, estàs de sort, perquè és més senzill del que sembla.
Innovacions en pimes

Reprenent l'assumpte de les anàlisis DAFO, cal dir que avui són especialment volàtils perquè el mercat canvia amb molta rapidesa. La irrupció de la pandèmia ha portat canvis tant en professions tradicionals, com l'hostaleria, com en les noves irrupcions al mercat que tenen a veure amb el món digital.

Per posar diversos exemples, i només per citar-ne alguns, si la idea és saltar a aquest món tan ampli que és l'hostaleria, avui estan de moda els ‘food trucks’ (botigues mòbils de menjar de carrer venut en furgonetes, camions, carrets…), les empreses que serveixen en esdeveniments, les cafeteries amb llibreries o les especialitzades en postres fetes amb base de croissant. Això sí, potser hi ha moltes idees, cosa que no significa que la teva estigui de més i no hi tingui cabuda, perquè del que està de moda no sembla que hi hagi saturació a curt termini. Precisament, per això, per calibrar si seria una bona elecció, cal el DAFO.

Seguint amb més exemples, si l'opció escollida és una empresa de moda, també les Pop-Up són un vessant que us pot interessar. Perquè la botiga en línia com a sucursal de la física és ara mateix el que més èxit té en aquest mercat. Però les pop-up, les botigues efímeres, tant d'aquelles que no compten amb una adreça com de les que sí, tenen un èxit afegit perquè donen a conèixer o expandeixen la marca del que comercialitzen.

Compatibilitat amb pimes

Finalment, cal tenir en compte determinats aspectes, com que el treballador per compte aliè que vulgui compaginar-ho amb ser un emprenedor, té a la seva disposició la nova Llei de Start-ups, que va entrar en vigor el 23 de desembre de l'any passat, i que permet tenir la quota d'autònoms bonificada durant els tres primers anys d'activitat. Així que collarets, punts de llibre o roba personalitzada, manualitats realitzades amb disseny gràfic o artesanal que es realitzin com a activitat complementària a la nostra feina per compte aliè habitual podrien vendre's en aquest règim fiscal.

SEGÜENT ARTICLE
El meu negoci funcionai et dic com. Tres exemples d’èxit