• Hablemos
  • de
  • futuro
  • Hablemos
  • de
  • futuro
Carregant...

La fiscalitat de la meva PIME: obligacions tributàries i deduccions

Texto
Núria Bonet

Tots sabem quina és la paraula menys motivant i més impopular en les finances: els impostos. Ens aclapara pensar què hem de pagar, per quins conceptes i quan. Portar un control rigorós de les obligacions fiscals i el seu calendari pot ser la clau perquè la nostra PIME no es trobi amb ensurts desagradables.

Qui més qui menys està al dia de quines són les obligacions en matèria fiscal: l'IVA, l'impost sobre societats o l'IRPF no són un misteri. Però ¿estem al corrent de les novetats que poden sorgir en la legislació vigent, de les deduccions a les quals acollir-nos, dels esculls que podem trobar-nos després d'una Declaració de la Renda mal feta? Amb l'ajut i els consells de la presidenta de la comissió de fiscalistes del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carmen Jover, intentarem respondre de la manera més concreta i senzilla l'ABC de l'àmbit fiscal.

¿Quines són les obligacions fiscals duna PIME?

Comencem pel principi. Les PIMES estan obligades a presentar anualment el Model 200, relatiu a la declaració de l'impost sobre societats i que s'aplica sobre els beneficis obtinguts per les empreses. El Model 200 s'ha de presentar abans del dia 25 de juliol de l'any següent al tancament del període impositiu. A més, estan obligades a presentar el Model 202 les societats amb un volum d'operacions que hagi estat superior a 6.010.121,04€, així com les que en l'exercici anterior hagin obtingut un resultat positiu de l'exercici. En aquest cas, es presenta durant els primers vint dies naturals d'abril, octubre i desembre de cada any.

En segon lloc, és molt probable que les PIMES desenvolupin activitats subjectes a l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA), de manera que estaran obligades a presentar de forma trimestral el Model 303. Aquest model es presenta, generalment per a PIMES, de forma trimestral, i el termini establert és del dia 1 al dia 20 del mes següent al període de liquidació (abril, juliol i octubre). El termini per presentar el Model 303 del quart trimestre és del dia 1 al 30 de gener. També cal presentar el resum anual de l'IVA per mitjà del Model 390, entre l'1 de gener i el 30 de gener de cada any.

Així mateix, en cas que les empreses facin operacions intracomunitàries (és a dir, compravendes de béns o serveis en el marc de la Unió Europea), també estaran obligades a presentar el Model 349. Es tracta d'una declaració informativa (sense resultat a ingressar o a tornar) on autònoms i empreses detallen les seves operacions intracomunitàries. Quant al termini de presentació, segueix els mateixos termes que el Model 303.

Finalment, el Model 347 es refereix també a la compravenda de béns o serveis. Es tracta d'una declaració informativa anual on es recullen la totalitat de les operacions realitzades amb clients i/o proveïdors, sempre que el conjunt de les operacions esmentades superi els 3.005,6 euros anuals, inclòs l'IVA, durant l'exercici anterior. El termini de presentació és de l'1 al 28 de febrer cada any.

D'altra banda, cal pensar que les PIMES també tenen obligacions en relació amb l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Les empreses solen presentar el Model 111 relatiu a les retencions en concepte d'IRPF a treballadors, professionals o empresaris. Es presenta de manera trimestral entre els dies 1 a 20 d'abril, juliol, octubre i gener. La declaració resum anual correspon al model 190, que es presenta entre l'1 i el 31 de gener.

Finalment, en cas que l'empresa pagui el lloguer d'algun local o oficina, haurà de presentar el Model 115 i ingressar les retencions practicades en concepte d'IRPF en el pagament del lloguer durant el trimestre. La seva declaració resum anual és el Model 180, que es presenta al gener.

¿Què és l'IVA i com s'hi aplica?

L´IVA és el principal impost indirecte del nostre sistema tributari. L'objectiu és gravar el consum de béns i la prestació de serveis. Per als que tenen la consideració d'empresaris a efectes de l'IVA, en principi, és un impost neutre ja que el repercuteixen i el suporten, però poden deduir-lo. El consumidor, en canvi, mai no el pot deduir i per tant el suporta efectivament.

¿Quines deduccions fiscals estan disponibles per a les PIMES?

Les empreses poden reduir la càrrega fiscal a través de deduccions de l'impost sobre societats per haver invertit en R+D, per contractar personal amb alguna discapacitat, per adquirir vehicles elèctrics o per fer donacions a entitats sense ànim de lucre, per exemple.

A més, per a tots els empresaris i professionals (PIMES o no), si adquireixen béns o reben serveis subjectes a IVA i relacionats amb la seva activitat, el poden deduir.

¿Com puc reduir la meva càrrega fiscal?

Llevat d'excepcions o règims especials, els empresaris i professionals poden deduir l'IVA que suporten en la seva activitat.

A més, en l'impost sobre societats, les empreses que facturin menys d'un milió d'euros i que tinguin activitat econòmica, des del 2023 es poden acollir a un tipus del 23%, dos punts per sota del 25% estipulat.

D'altra banda, des de finals del 2022 està vigent la “Llei de Start-ups” per a empreses emergents o de recent creació de base tecnològica i innovadora. La legislació estableix tipus del 15% per als primers anys o l'ajornament d'impostos sense garantia, entre d'altres avantatges.

¿Què he de fer si rebo una carta de l'autoritat tributària?

"Sol ser imprescindible contestar-la, encara que depèn del tipus d'escrit rebut", aclareix Carmen Jover. En cas de ser una persona jurídica, la notificació serà telemàtica i passats deu dies es donarà per lliurada aquesta notificació. És per això que Jover recomana entrar cada deu dies a la bústia telemàtica de l'Agència Tributària. Si és una persona física i si no s'ha sol·licitat la notificació telemàtica, rebrem una carta en paper que es pot contestar de forma presencial o telemàticament. En cas de dubte, sempre podeu acudir a les oficines de l'Agència Tributària o a un professional per assessorar-vos-en.

¿He de declarar a Hisenda subvencions o ajuts que he rebut?

En principi, sí, encara que hi ha algunes prestacions que la norma considera exemptes de tributació, com pot ser el cas de les ajudes que van rebre els habitants de l'illa de la Palma per l'erupció del volcà. En l'àmbit estrictament empresarial, hi poden haver ajudes concretes per arreglar la façana de l'oficina, per exemple. Carmen Jover recomana analitzar la Llei de societats o de renda perquè, encara que l'habitual és que tributi, hi podria haver casos concrets en què aquest ajut n’estigui exempt. Posa com a exemple les exempcions especials vinculades a una iniciativa empresarial amb un interès social o sanitari.

¿Quins són els errors fiscals més comuns?

Presentar l'esborrany de la Declaració de la Renda sense comprovar-lo. Carmen Jover alerta que en cas de ser un empresari es comprovi que els ingressos i les despeses estiguin ben declarats, és a dir, que les despeses tinguin relació amb les activitats realitzades de manera directa. Un cas clàssic d’error és deduir la benzina o la compra d’un vehicle. En el cas de les PIMES, Jover recorda que “caldrà justificar molt bé que la despesa estigui relacionada amb l'activitat, amb un llibre de ruta, un quilometratge, etc., i que quadri”. Alerta perquè en cas de no ser deduïble i passar per una investigació d'Hisenda, caldrà tornar l'import deduït i pagar una sanció que oscil·la de mitjana al voltant del 40% de l'import deduït erròniament. Davant de possibles dubtes, és millor assessorar-se davant de l'Agència Tributària o davant d'un professional col·legiat.

¿Algun llibre o guia de capçalera per facilitar l'organització i la gestió de tots aquests tràmits fiscals?

La presidenta de la comissió de fiscalistes del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Carmen Jover, recorda que l'Agència Tributària publica manuals molt complets i gratuïts dels impostos principals. Es poden consultar de forma gratuïta a https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/manuales-practicos.htmlSEGÜENT ARTICLE
Els experts responen: Com fer que la teva pime creixi