• Hablemos
 • de
 • futuro
 • Hablemos
 • de
 • futuro
Carregant...

10 consells per millorar la rendibilitat d'una pime a Espanya

Text
Alex Gómez

En aquests temps d'incertesa, a l'avantsala del 2024, creixen els dubtes sobre el camí que s’ha d’agafar per a l'estabilitat de les petites i mitjanes empreses.

Ja són sis trimestres consecutius en què els costos empresarials augmenten més que les vendes, cosa que provoca una reducció dels marges i una pèrdua de competitivitat de les empreses. Aquests factors, sumats a altres com l'increment dels tipus, la complexitat del marc regulador i la dificultat d'adaptar-se als canvis o la falta de professionalització de bona part de les nostres pimes, continuen contribuint que creixi la incertesa en gairebé 3 milions de pimes i micropimes d´Espanya.

“Actualment hi ha crisis internacionals estratègiques, demogràfiques, de calat ambiental o casuístiques -com la del canal de Panamà-, que agreugen la situació d'incertesa nacional. Davant d'aquest panorama cal prendre decisions estratègiques en les empreses. És el que possiblement divideixi les empreses, en un futur immediat, entre les que van aprofitar aquesta nova crisi per prosperar i les que no ho van fer i van revertir a la baixa les seves possibilitats per no invertir estratègicament”, assenyala Víctor Fermosel, advocat analista expert en estratègia empresarial.

I, davant d'aquesta situació, ¿quin camí és l'ideal per a la salut econòmica de la meva pime? Àngel Hermosilla és secretari general del Col·legi d'Economistes de Catalunya i dona algunes pinzellades de com trobar aquest equilibri: “La rendibilitat es millora per dues vies que cal combinar sempre: augment de vendes i reducció de costos. En un context com l'actual, d'incertesa i de menys dinamisme econòmic, per mitjà de les vendes s'han de consolidar mercats, diversificar en productes, clients i geogràficament i intentar mantenir preus; per la via dels costos és primordial implantar una bona gestió i control de costos, atenent les despeses de subministraments, transport i energia, i no deixar de posar en marxa iniciatives que ajudin a millorar la productivitat”.

En base a les anotacions d'Àngel Hermosilla i a l'estudi sobre les preocupacions i demandes de la pime registrades al Tactiòmetre 2023: Estudio sobre les preocupacions i demandes de la pyme espanyola, elaborat per la consultora Tactio, a continuació desenvolupem 10 consells que poden servir de guia per intentar millorar la rendibilitat d'una pime:

 • No desatendre la inversió. Tot i que la incertesa sigui una de les preocupacions més grans de les pimes en l'actualitat, de l'estudi del Tactiòmetre es destaca que més de la meitat tenen pensat créixer en estructura properament. És primordial no deixar d'invertir -encara que hi hagi dubtes sobre el futur-, perquè és la base de la supervivència i el creixement. És una condició indispensable per a l'evolució i l'adaptació a les condicions canviants del mercat.

 • Consolidar mercats. Protegir i cuidar tot allò aconseguit fins ara. Posar especial atenció als nostres clients afins i tenir cura de cada venda regular, que és el suport sobre el qual es pot assentar un futur creixement o estabilitat davant de qualsevol imprevist.

 • Diversificar. Tant la varietat de productes com els tipus de clients, així com la possibilitat d'ampliar geogràficament la capacitat de les vendes.

 • Màrqueting digital. Dins aquesta diversificació geogràfica és primordial estudiar la capacitat de realitzar inversió en màrqueting digital. És el present i el futur, és una possibilitat excel·lent de posar l'aparador de la nostra empresa davant de qualsevol ciutadà del món. Això sí, cal avaluar bé les despeses i assegurar-se que estiguin generant un retorn d'inversió positiu per a l'empresa.

  “Invertir en estratègia és fonamental en aquests temps, assessorar-se i assegurar-se que els camins que es prenen són els correctes. Moltes empreses solen començar retallant pels departaments de màrqueting, publicitat o formació, i és el moment de fer tot el contrari, d'impulsar-los”, opina l'expert en estratègia empresarial Fermosel.

 • Captació de talent i capital humà. A més de seleccionar un perfil ideal, la mentalitat empresarial ha de plantejar lògiques i relacions laborals innovadores en la recerca d'un compromís més gran, una millora reputacional i de productivitat perquè una de les dificultats més importants actualment per a una pime es troba en la captació i retenció de talent. Una empresa ha de tornar-se atractiva per als treballadors i no només per la feina que desenvolupi, sinó per la filosofia i comoditats de la companyia.

 • Organització eficient. Treballar l'organització interna i continuar millorant la qualitat de la direcció de les nostres empreses petites i mitjanes, a més d'impulsar polítiques que no desincentivin el creixement en les empreses..

 • Innovar. Quatre de cada deu pimes estan per sota del 70% d'aprofitament de la capacitat productiva interna i la millora de productivitat està íntimament relacionada amb la capacitat d'innovació. En aquest procés, per innovar cal gent que pensi. ¿Quantes persones es dediquen a pensar i a provar noves coses en les pimes?

 • Cultura de digitalització. Hi ha una por de la digitalització en certes persones que interromp aquest procés, el qual augmenta la productivitat. Així que, més enllà d'implementar en tecnologia, s'ha de conscienciar culturalment sobre la digitalització dins de l'empresa (i bandejar la creença que tota tecnologia que entri a l'empresa suprimirà llocs de treball).

 • Estimular els treballadors econòmicament per objectius. La retribució variable segons l'objectiu ha agafat pes en moltes pimes i les dades indiquen que funciona. Vist això, ¿es pot estendre a altres parts de l'empresa aquesta retribució variable?

 • Control de costos. Implantar control de costos és crucial en aquests moments, atenent especialment a despeses de subministraments, transport i energia, que és el que més ha augmentat darrerament. “Als directius de les empreses se'ls remunera per prendre decisions en base a dades mesurades, se'ls paga per prendre decisions en base a uns números, assenyalar uns objectius, seguir-los i modificar el rumb si cal. És absolutament primordial conèixer el balanç i el compte de resultats, entendre’ls i tenir quadres de comandament que possibilitin canviar el funcionament d'un negoci, si cal, per canviar-ne el resultat final”, apunta Víctor Fermosel.SEGÜENT ARTICLE
La fiscalitat de la meva PIME: obligacions tributàries i deduccions