La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha imposat dues sancions al grup Atresmedia per dues infraccions greus de la Llei General de Comunicació Audiovisual (LGCA). El total de les multes imposades per les dues conductes puja a 395.102 euros. Segons la CNMC, es van produir dues pràctiques contràries a l'article 18.2 de la LGCA en els programes El jefe infiltrado de la cadena La Sexta, i El Hormiguero d'Antena 3 per la realització de publicitat encoberta.

En relació amb el programa El jefe infiltrado de La Sexta, la CNMC ha imposat una sanció a Atresmedia de 162.132 euros per haver emès publicitat encoberta de l'empresa Grupo Abrasador en l'edició del 9 de maig de 2019. Pel que fa a el programa El Hormiguero, que s'emet a través d'Antena 3, la multa és de 232.970 euros, també per l'emissió de publicitat encoberta, en aquest cas, Carolina Herrera, el 3 d'octubre de 2019.

El grup podrà interposar ara recurs contenciós-administratiu davant l'Audiència Nacional en el termini de dos mesos.