El Govern, a través del Ministeri de la Presidència que dirigeix Carmen Calvo, ha impulsat un pla per actuar contra la desinformació i «la difusió deliberada a gran escala i sistemàtica de missatges falsos» que «persegueixen influir en la societat amb finalitats interessades i espúries». La disposició, publicada ahir al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), es fonamenta en el fet que l'accés a la informació veraç és un dels pilars que sustenten les societats democràtiques i que «la llibertat d'expressió i el dret a la informació es consagren com a drets fonamentals», i per vetllar per això crea un mecanisme de vigilància compost essencialment per departaments del Govern.

El pla permetria, en cas que es consideri necessari, realitzar campanyes de comunicació pública dirigides per la Secretaria d'Estat de Comunicació per frenar aquesta desinformació detectada. Això no és una idea nova: ja el 2017, l'executiu de Rajoy va intentar posar en pràctica una mena de desmentiments ràpids. Per elaborar el projecte, es pren com a punt de partida el Pla d'Acció contra la Desinformació del Consell Europeu del 2018.