Miro amb preocupació el mapa de mitjans de comunicació que estan en perill o que ja han tancat i que ha impulsat la periodista Txell Costa. En la majoria de casos es tracta de mitjans d'informació local que van desapareixent o que experimenten àmplies retallades fruit de la manca de finançament per part d'aquells organismes públics que fins ara els donaven suport o els gestionaven directament. I em sembla, sense ser pessimista, que les taques de color vermell i groc, que indiquen els mitjans tancats i els que estan en situació crítica, aviat necessitaran més espai.

L'error de les administracions locals ha estat voler absorbir, per un estrany afany de control o fins i tot de servei, aquells mitjans que van néixer amb l'inici de la democràcia, o en alguns casos, en els darrers anys del franquisme, i que eren fruit d'iniciatives de la mateixa societat que requeria espais d'informació de proximitat, de trobada i de debat i que majoritàriament es fonamentaven en les aportacions desinteressades dels seus integrants. Aquell esperit de participació social fa temps que es va perdre i la tendència ha estat la d'anar cap a la professionalització o semiprofessionalització d'aquells mitjans, alguns dels quals amb un creixement d'estructures que ja s'intuïa impossible d'assumir, i amb models que es volien assemblar als mitjans privats i més generalistes, deixant enrere l'objectiu per al qual foren creats i que no era altre que el de canalitzar i fer-se ressò de l'activitat i del dinamisme local i social.

Em sap greu perquè moltes d'aquelles experiències que avui ja no hi són o que són a punt de deixar de ser-hi, van ser una magnífica escola per a molts periodistes i, sobretot, un extraordinari canal de cohesió social. Potser el temps tornarà a posar a lloc la comunicació local, recuperant aquells valors com a mitjà d'expressió de les diferents sensibilitats i iniciatives dels nostres municipis, sense voler aspirar a ser el que no és.