En qualsevol camp d'activitat és imprescindible la intervenció d'una mena de personatges que podem qualificar com a experts, amb una rara qualitat, són aquells qui han estudiat i han viscut experiències anteriors i s'esforcen a actuar amb mirada àmplia de la realitat.

La seva valuosa personalitat no es troba només en el coneixement de l'activitat concreta, sinó que són capaços d'imaginar les onades que la creativitat genera, el sentit que tenen i els objectius que s'haurien de proposar.

No cal dir que aquest tipus de personatge és valuós. Per al que saben i per als que són capaços d'impulsar, de suggerir, de crear.

Vicenç Altaió, autoqualificat com a "traficant d'idees" és avui un d'aquests personatges que en la cultura catalana contínuament analitza la creativitat i l'empenta.

Escriu regularment, i ara ha presentat fa uns dies a l'Ateneu Barcelonès el seu darrer assaig: "Un traficant d'idees a les fronteres de l'art", que és el seu desè llibre d'aquesta mena. La presentació fou especial, com en general ho són els actes en els quals intervé. Un centenar d'artistes li dedicaren unes ratlles en forma de poemes a la seva trajectòria. Alguns, telegràficament les llegiren en la sala d'actes de l'Ateneu, que acaba amb una visualització lírica sobre el tema de la idea, és a dir, com sorgeixen, s'apleguen i com acaben canviant les formes de vida.

Vicenç Altaió ha estat durant uns anys el responsable del Centre d'Art Santa Mònica a Barcelona, i en els darrers mesos ha fet una incursió ràpida, sorprenent al cinema interpretant el personatge de Giacomo Casanova en un film dirigit per Albert Serra.

Vicenç Altaió creu que l'art ara s'expressa a través de moltes i noves veus, utilitzant moltes eines, entre les quals les noves tecnologies tenen un paper important. Està convençut que cal treballar en el camp de la cultura amb obres pluridisciplinars i que ara és l'hora d'ajudar a obrir l'escenari a les noves generacions de creadors.

D'altra banda, aquest "traficant d'idees" que surt a saludar l'arribada de nous horitzons, és capaç d'escriure i explicar el procés cultural en el que ens trobem, quina utilitat té o pot tenir en les nostres vides i imaginar la funció que tindrà.

El personatge del "traficant d'idees" és un element indispensable si volem crear nous fenòmens culturals. Perquè com es evident, en aquest camp és a través d'aquests camins difícils i complexos per on es troben i sorgeixen aquelles imatges que posteriorment marquen les èpoques. El "traficant" com va dir Giralt-Miracle en aquest acte referint-se a l'art, es qui fa visible l'invisible.