Molts de vostès deuen haver llegit o vist la notícia de la posada en marxa del servei pilot de mediació en zones d'oci nocturn en el municipi de Castell-Platja d'Aro-s'Agaró.

Aquest és un servei pioner a Catalunya i innovador en la forma d'utilitzar la mediació per prevenir, intervenir i gestionar els conflictes de baixa intensitat que es donen en les zones d'oci nocturn establertes per l'Ajuntament.

La demanda parteix de la Policia Local i de les regidories de promoció econòmica i de seguretat a l'equip de direcció i coordinació del Postgrau de Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària de la UdG.

Les persones al capdavant de les esmentades àrees de l'Ajuntament creuen que pel tipus de conflicte -bàsicament de baixa intensitat, però repetitius- que es donen de forma habitual en aquestes zones, l'aplicació de la mediació i la gestió de conflictes pot ajudar a la seva reducció, inclús prevenir-los i, sobretot, evitar que escalin i que esdevinguin d'alta intensitat, la conseqüent aparició de la violència i de queixes continues i reiterades.

En aquest sentit i tenint en compte que és el primer cop que es posa en marxa un servei d'aquestes característiques, es pensa en un projecte pilot amb una durada de 3 mesos i mig, els d'estiu, de juny a setembre, amb l'objectiu de reconduir i gestionar els conflictes i les seves conseqüències en els espais públics i privats de les principals zones d'oci nocturn de Platja d'Aro.

En el disseny d'aquest servei es van tenir en compte les experiències de la gestió de conflictes socials en l'espai públic de l'Ajuntament de Barcelona, que funciona 24 hores 365 dies l'any observant, detectant, gestionant i resolent conflictes que es produeixen en els carrers i places dels districtes de la ciutat per distints motius; i el projecte d'agents cívics que diferents municipis han aplicat abans en els darrers anys, en concret el de Girona.

El servei pilot de mediació nocturna a Platja d'Aro és un mixt entre tots dos, té en comú amb el primer la gestió del conflicte i l'aplicació de fórmules i tècniques de la Resolució de conflictes i la mediació; i amb el segon les molèsties que generen els usuaris dels locals d'oci nocturn en el carrer i que dificulten el descans del veïns, malgrat els agents no busquen solucions a les causes dels conflictes ni intercedeixen entre les persones implicades.

Així, els professionals del servei de mediació nocturna observen, detecten i intervenen a través de les tècniques de la Resolució i la Gestió Alternativa de Conflictes per reduir les conseqüències negatives que provoca in situ el comportament d'usuaris d'oci nocturn i l'activitat molesta dels locals cap a veïns i veïnes, reduint queixes i crispació dels uns cap als altres i tractant d'ajudar a cercar solucions als problemes que s'ocasionen dins i fora d'aquests espais, des de les 21 hores de la nit i fins a les 05.00 hores de la matinada.

Amb aquest servei es pretén oferir un recurs efectiu a veïns, usuaris, locals de nit, des la policia local, per gestionar de forma positiva els conflictes en les zones d'oci nocturn, i especialment fer compatible les ganes de passar-ho bé i de fer festa dels uns, amb les necessitats de descansar i dormir dels altres.

Si bé cal esperar a tenir els resultats del servei pilot per valorar-lo en la seva globalitat, és evident que la incorporació dels mediadors i mediadores formats en els cursos i postgraus de la Universitat de Girona i en el Màster de conflictologia de la UOC, aporta una mesura més per abordar els conflictes que es generen en l'oci nocturn, i sobretot esbrinar les seves causes i els factors que predisposen la seva aparició.

I és que la presència dels mediadors i mediadores, és per ell mateix un recurs senzill i eficaç per a tots els operadors implicats i afectats: usuaris, locals de nit (bars, terrasses, pubs, discoteques), veïns i veïnes i ajuntament, ja que tots tenen a l'abast aquestes persones que els escoltaran i els ajudaran a gestionar els seus conflictes, millorant les seves relacions i patrons de conducta.

L'actuació mediadora fa guanyar qualitat a l'oferta municipal en general, però especialment en els intensos mesos d'estiu, ja que ajuda reduir les molèsties i queixes per l'activitat de terrasses musicals, pubs i discoteques i dels seus usuaris. En aquest sentit cal esmentar, per exemple, que en les primeres setmanes de servei s'han abordat conflictes intensos existents des de fa temps i que ara es van resolent.

Tot i els primers indicis, esperarem al setembre a tenir tots els resultats per valorar el projecte pilot, però deixeu-me que els faci una pregunta: quants municipis del nostre país creuen que podrien beneficiar-se de l'aplicació d'aquest tipus de servei? Molts, veritat?