L autoconsum elèctric s´ha convertit en una batalla entre els consumidors i el govern del PP al dictat de les cinc companyies elèctriques. Arran de la pèrdua de majoria absoluta del PP, els altres partits de l´oposició intenten modificar la llei de l´impost al sol per permetre que l´autoconsum fotovoltaic es pugui estendre arreu, com passa a altres països. L´últim episodi d´aquesta batalla l´hem vist amb el suport de Ciutadans al govern del PP.

Ciutadans es va presentar a les eleccions de juny 2016 amb 350 mesures, estructurades en cinc capítols. El segon d´aquests, «invertir el present per guanyar el futur», tenia en compte la mesura 226, on deia «eliminarem l´impost al sol i simplificarem la tramitació dels projectes d´autoconsum elèctric». En el pacte de govern amb el Partit Popular, Ciutadans va signar 150 compromisos per millorar Espanya. Al primer bloc del total de cinc en els quals es dividia el pacte, titulat «Creixement econòmic, competitivitat i treball», s´incloïa la mesura número 20 que deia així: «s´eliminaran les dificultats que poguessin existir en l´autoconsum elèctric eficient (col·loquialment conegut com «impost al sol») amb el fi de promoure el marc regulatori estable i propici per a la generació a petita escala». El 9 de setembre 2016, Ciutadans va presentar al congrés la seva «Proposició de llei pel foment de l´autoconsum elèctric», amb els partits PSOE, Podem, ERC, PNV, Coalició Canària... A finals de gener Ciutadans, amb tots els partits de l´oposició, presentava una segona proposició denominada «Proposició de llei pel foment de l´autoconsum elèctric» en el que el primer punt era la derogació de l´impost al sol.

El govern de Mariano Rajoy va decidir vetar la proposició de llei, veto que necessitava una votació de la Mesa del Congrés per ratificar o aixecar el veto del govern. Per sorpresa de tots, Ciutadans va decidir ratificar el veto del PP, impedint així la tramitació parlamentària de la proposició de llei.

Quines raons porten Ciutadans a acceptar les pressions de la patronal Unesa?

Fins aquí els fets. Ara la raó del PP per vetar la Proposició de llei.

El govern del PP diu que la Proposició de llei de foment de l´autoconsum elèctric tindria un impacte pressupostari de menor recaptació tributària amb menys ingressos per IVA (21%) i sobre l´impost especial sobre electricitat (5,1%), però també per una disminució d´ingressos als peatges elèctrics (que paguen dèficit anterior, primes renovables, transport, distribució i comercialització...). També diu que no és una mesura d´estalvi ni d´eficiència elèctrica (glups!) perquè «el consum de l´autoconsumidor és el mateix tant si l´energia prové de la xarxa, com si se la genera ell mateix (obviant que l'autoconsumidor no té el 10% de pèrdues per transport i transformació, ni les pèrdues -65%- d´energia primària en la generació tèrmica i nuclear). Segueix dient que existeix un «impacte en la seguretat del sistema elèctric», insisteix que «la mesura també tindria un impacte econòmic en el sistema elèctric, generant nous dèficits de tarifa».

L´estudi sobre l´impacte econòmic que ha fet la Plataforma per a l´impuls de la generació distribuïda i l´autoconsum elèctric, a la qual pertany Pimec, basat en una hipòtesi de 4 anys en el curs dels quals es fa una inversió de 1.000 MW fotovoltaics, la reducció de peatges és de 41,78 milions €, i la reducció de l´impost d´electricitat és de 15,66 M€. L´IVA suposaria uns 64,3 M€. En total el sistema elèctric i el tributari deixarien d´ingressar 121,8 M€.

Però la instal·lació de 1.000 MW en aquest període aportaria a l´Estat en concepte d´IVA, IRPF, Seguretat Social, Impost de societats, llicències i taxes, la xifra acumulada de 404,08 M€. El manteniment implica també un retorn per IVA, SS, IS, IRPF la xifra de 7,58 M€. La desaparició de pèrdues elèctriques per transport suposa uns ingressos de 1,72 M€. L´electricitat insular es rebaixaria en 16,03 M€. L´estalvi en importacions de combustible s´avalua en 127,89 M€ i els drets de CO2 en 13,49 M€.

En conclusió, en 4 anys d´augment d´autoconsum de 1.000 MW els ingressos totals de l´estat són de 513 M€, mentre que les pèrdues recaptatòries són de 121,8 M€, amb un saldo net pel país de 391,2 M€. Tot això sense tenir en compte l´efecte multiplicador que té per a l´economia un estalvi com aquest, que podria ser de 1,2, és a dir, uns ingressos derivats per al sistema tributari de 40 M€ més.

El que és més greu és no contemplar l´autoconsum com un estalvi. La contradicció és completament falsa, car l´autoconsum és una cosa semblant a la cogeneració, es genera en el mateix punt de consum, evitant les pèrdues de transport i de distribució, i es genera amb una font energètica que no comporta pèrdues de combustible, que alhora és autòcton i no cal importar. Penalitzar l´estalvi és la mesura més antieconòmica que hi pugui haver, totalment injusta. És com si perquè posem LEDs enlloc de bombetes es vulgui fer pagar un impost perquè l´estat deixa d´ingressar. Absurd i trampós. L´autoconsum amenaça el sector elèctric i aquest sap que és inevitable. Presenten batalla fa temps per posicionar-se i acabar pagant les seves inversions fallides. Faltarà ara veure quant de temps Ciutadans aguantarà la pressió de l´autoconsum i deixa al PP sol davant la batalla. De moment li fa de crossa: Ciutadans contra l´autoconsum.