El segle XXI és el segle de les ciutats. Ja n´hi ha 2 amb més de 30 milions d´habitants, 31 amb més de 10 milions i 500 amb més d´1 milió d´habitants. Tot i que la qualitat de vida està a les ciutats intermèdies de fins a 500.000 habitants, que totes tenen internet, centres comercials, menor cost de vida i bones comunicacions, sembla que encara no ens n´hem assabentat.

El que sí que sabem és que la competitivitat en el futur de les ciutats es juga en el terreny de la mobilitat. Les que la sàpiguen gestionar seran competitives i atrauran talent i inversions i les que no, quedaran atrapades en el caos de la congestió i la contaminació.

En el món s´estan produint molts canvis i molt de pressa i el de la mobilitat és un d´ells.

A Europa els grans vectors del canvi en la mobilitat venen marcats pel canvi climàtic i la lluita contra la contaminació, l´envelliment de la població, la cultura emergent dels joves precaris i internet i les noves tecnologies.

Sobre el canvi climàtic, cal recordar que la reducció de les emissions ja està a l´agenda de les grans ciutats. Roma, Londres, Estocolm, Oslo i Dublín tenen des de fa temps el peatge urbà per dissuadir l´entrada d´automòbils al centre de la ciutat; altres els estem fent a través de l´aparcament, que cada vegada és més difícil i car. Calmar el trànsit amb l´extensió de les zones 30 és una realitat creixent i contrastada i tots anuncien mesures restrictives per als episodis d´alta contaminació.

A curt termini, la preocupació per la qualitat de l´aire ens està portant a substituir els motors dièsel pels de gasolina per reduir les emissions de NO tot i que el dièsel emet menys CO2 que la gasolina i aquí convé recordar que el CO2 és el causant del canvi climàtic. Però la qualitat de l´aire és responsabilitat directa dels ajuntaments, mentre que el canvi climàtic els queda més lluny.

En el tema de les emissions, els vehicles elèctrics seran la solució. Els autobusos seran elèctrics o no seran, les motocicletes elèctriques ja són una realitat en el paisatge de les ciutats i el ciclomotor més venut al 2017 ja ha estat elèctric; i per als automòbils elèctrics, que ens està costant més del que sembla, de moment ja tenim els híbrids, que són un pas endavant en la bona direcció.

Sobre l´envelliment de la població, cal recordar que a Espanya són més de 8,6 milions els majors de 65 anys i que hi ha més grans de 65 anys que menors de 16 anys i això condicionarà el futur de la mobilitat.

Els majors de 65 anys caminen molt. Uns, per prescripció mèdica i altres, per raons de salut, i això ens portarà que els desplaçaments a peu vagin guanyant pes i protagonisme en les polítiques de mobilitat a les nostres ciutats. Tot apunta que després de la bicicleta vindran els desplaçaments a peu com a prioritat i els desplaçaments a peu seran un gran motor de transformació de les nostres ciutats. Els obstacles a les voreres, els temps dels semàfors i la senyalització per a vianants entraran en el debat.

I el transport públic vindrà condicionat pels majors de 65 anys, que són i seran els seus principals usuaris i que ens exigiran més i un millor servei. Les empreses de transport públic ho saben i estan en això.

La nova cultura dels joves ens porta al canvi de la propietat per l´ús dels vehicles i aquí el cotxe compartit i la moto compartida aniran guanyant presència a les grans ciutats. Les grans marques com BMW, Mercedes o Renault estan entrant, a través de la creació de les seves pròpies empreses, al mercat del cotxe i la moto compartida i les grans corporacions acostumen a no equivocar-se i a marcar-nos el futur. La cultura de compartir està en l´ADN de les noves generacions.

Els joves són més sensibles que els seus majors als temes mediambientals i de salut i ens portaran majors exigències sobre la qualitat de l´aire i el canvi climàtic i una major presència de l´ús de la bicicleta com a mitjà de transport.

Sobre les noves tecnologies i internet només cal dir que ho canviaran tot, tal com van fer al seu dia la impremta, l´electricitat o el motor de combustió. Es parlarà d´un abans i un després amb molta més informació, amb moltes més opcions, més eficient i tot a través del tercer braç, que és el telèfon mòbil i intel·ligent.

Les aplicacions relacionades amb la mobilitat segueixen creixent de forma exponencial, les aplicacions noves que integren les aplicacions existents ja són aquí, la connectivitat entre vehicles i entre el vehicle i la infraestructura serà un gran pas endavant per a la seguretat viària; i el comerç electrònic, que està creixent a un ritme del 20% anual, marcarà les noves exigències de la logística en la distribució de mercaderies a la ciutat.

La ciutat del futur apunta que serà del transport públic, amb molts desplaçaments a peu i en bicicleta, amb bastants motos urbanes cada vegada més elèctriques i amb força menys cotxes que estaran circulant tot el dia per augmentar la seva eficiència. El model és suggestiu i podria portar-nos a unes ciutats més humanes, més raonables i més saludables.