Encetem avui (16/10/2018) amb aquest escrit una línia de col·laboració del Nucli Paulo Freire, col·laboració a través de la qual volem fer-nos presents i fer arribar, de tant en tant i a través seu, les nostres anàlisis de fets socials i concepcions educatives als professionals de l’educació i a la ciutadania en general de les terres gironines.

Resulta pertinent i necessari que en aquest primer contacte ens presentem i ens donem a conèixer com a col·lectiu. És evident, doncs, que avui toca explicar qui som, què pretenem i què fem.

El Nucli Paulo Freire de la UdG som un grup de persones d’àmbits socials diversos compromesos socialment i amb l’objectiu general de treballar per potenciar la reflexió crítica respecte a les desigualtats i la injustícia social, a partir de la mirada i l’òptica de la filosofia social i educativa de Paulo Freire. Som un col·lectiu obert en el qual es pot integrar qualsevol persona que estigui interessada i vulgui participar en aquesta línia de reflexió crítica.

A grans trets, els objectius del Nucli Paulo Freire de Girona es centren en:

-Formar-se personalment des d’un posicionament crític i divulgar el coneixement sobre l’herència política i pedagògica de Paulo Freire. En aquesta línia, treballem a partir de cercles de lectura de llibres i articles de Paulo Freire o d’altres pensadors cercant, sempre, la implicació que cal prendre per donar resposta als reptes actuals i del dia a dia.

-Potenciar la reflexió pedagògica en l’entorn educatiu català i, especialment, en el gironí.

-Col·laborar amb totes les experiències i projectes tendents a erradicar l’analfabetisme i propagar l’educació popular i la pedagogia crítica i alliberadora a casa nostra i arreu, i de manera especial amb l’Institut Paulo Freire de l’Estat espanyol i amb qualsevol nucli freirià i entitats que lluiten per la justícia i equitat social.

-Ser present i col·laborar en qualsevol entorn que sol·liciti la participació o ajuda del Nucli, sempre que s’adeqüi als seus objectius.

-Estudiar la possibilitat de finançar la traducció al català d’alguna obra significativa de o sobre Paulo Freire.

-Inventariar i recollir la documentació relativa a les pràctiques educatives alliberadores que s’han portat o es porten a terme en terres gironines com a fons de l’Espai Paulo Freire, creat i ubicat dins la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG, funcionant com a taller-observatori d’anàlisi d’aquestes pràctiques i, alhora, ser un recurs educatiu generador de propostes pedagògiques, socials i culturals, dissenyats sota un enfoc progressista i transformador per tal que serveixin tant als diferents estudis universitaris com a altres àmbits educatius i tot el territori.

-Fer-se present socialment, reflexionant i denunciant, si cal, aquelles situacions d’injustícia i autoritarisme que afecten qualsevol sector social o la població en general.

El Nucli Paulo Freire de Girona es va presentar com a projecte de constitució el novembre de 2004, aconseguint crear-se formalment el 19 de gener de 2005. Els seus orígens cal cercar-los a partir de la creació a Xàtiva, el 2001, del Instituto Paulo Freire de España i en el qual la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG, entre d’altres entitats, formà part del Consell Gestor que aconseguí la seva legalització el 2003. És a partir d’aquest moment que es comencen a moure els fils, inicialment des dels estudis d’Educació Social de la UdG, per tal de crear el nucli gironí.

La vida del Nucli Paulo Freire de Girona (NPFG) té dos períodes diferenciats, un de constitució que arriba fins a finals del 2006, ja que per motius diversos es dissol, i un segon de consolidació, en el qual actualment ens trobem, ja que el 27 de gener de 2010 es recrea de nou el Nucli amb vida i implicació fins aquests moments.

L’NPFG sempre ha ubicat la seva seu a la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG, on actualment hi ha organitzat l’Espai Paulo Freire, on es pot trobar recollida una important documentació dels últims trenta anys centrada en les accions pedagògiques de línia freiriana que s’han portat a terme en les comarques gironines com, per exemple, l’Escola d’Adults de Salt, l’Escola d’Adults de les Pedreres-Torre Alfons XII/Font de la Pólvora de Girona, l’Escola Samba Kubally de Santa Coloma de Farners o l’UPA, Universitat Popular Alternativa de Girona.

També disposa d’un important fons bibliogràfic que recull documents publicats per Paulo Freire i d’altres que tracten sobre ell i la seva obra i el seu mètode d’alfabetització, els quals s’han integrat i formen part de la biblioteca de Lletres de la UdG per facilitar-ne la consulta.

Atès que som un grup obert, si hom desitja posar-se en contacte amb nosaltres per qualsevol motiu o bé té interès en formar-ne part, podeu contactar a través de: la Facultat d’Educació i Psicologia-Nucli Paulo Freire, situada a la plaça Sant Domènec, 9, al Campus Barri Vell (17004, Girona. Tel. 972 41 80 27); o de nuclipaulofreire@udg.edu. I si voleu saber més de nosaltres, podeu accedir al web: https://www.udg.edu/ca/fep/La-Facultat/Estructura/Nucli-Paulo-Freire

Esperem que aquest contacte que ara iniciem ens sigui ben profitós i molt enriquidor per a tots.