El passat dissabte 6 d’octubre vam assistir a una reunió on estaven convocats una cinquantena de centres educatius públics del nostre país. Era el tret de sortida per a un Primer Congrés d’Educació Pública de Catalunya. De fet, però, durant un parell de cursos, un grup d’escoles sorgides de la xarxa 0-12, ja s’havien anat trobant per tal d’analitzar la seva situació i la del sistema educatiu del país afectat per les sotragades que ha patit en aquests darrers anys (155, retallades, burocràcia, inestabilitat dels equips docents, currículums...). També per intercanviar iniciatives, enfocaments, mirades i poder dissenyar alguna actuació per a tots els centres de la xarxa pública.

La pregunta és clara: És possible fer una escola i una educació pública diferent? Cal prendre el pols a l’educació pública i cal fer-ho des dels centres. Aquest és un punt clau d’aquesta convocatòria: és des dels centres que cal empènyer aquesta iniciativa i la paraula l’han de tenir els centres de la xarxa pública: escoles bressol, escoles d’infantil i primària, Zona d’Escolarització Rural (ZER), instituts de Secundària, instituts escola, escoles d’educació especial, escoles d’adults...

S’ha de poder escoltar la veu dels claustres i de les comunitats educatives per tal d’aconseguir els propòsits d’aquests Congrés: definir els principis i les finalitats de l’educació pública vinculades a la millora i transformació de la nostra societat; proposar les condicions que faran possible aquesta millora i transformació; i visibilitzar l’educació pública i les seves activitats i projectes davant de la societat i de l’administració educativa.

Actualment, hi ha moltes iniciatives i xarxes d’escoles que intenten donar resposta als nous reptes, però la poca visibilització per part de la societat d’aquests reptes i iniciatives, les condicions desfavorables degudes al sistema de Funció Pública que marca els tipus d’equips docents que conformen els centres públics, la manca de recursos i una administració dominada per la burocràcia i les qüestions administratives que ofeguen la autonomia real dels centres porta a la convocatòria d’aquest primer Congrés d’Educació Pública de Catalunya.

Resta, doncs, oberta l’organització del Congrés. Animem a tots els centres públics que ho desitgin a ser convocants. Participar en els actes que es vagin organitzant estarà obert a tots els centres públics, sense ànim d’excloure altres opcions educatives, sigui quin sigui el seu moment i trajectòria. És important que els centres educatius de les comarques gironines hi siguem representats, Us hi apunteu?

Més informació en aquest enllaç de la crida. I els centres educatius interessats en formar part de la convocatòria podeu accedir a aquest altre enllaç, on hi ha el formulari pertinent.