Hui, amb el Dimecres de Cendra, l'Església ens convida a viure la Quaresma com el camí que ens portarà a la Pasqua.

En el missatge d'aquest any sobre la Quaresma, el papa Francesc ens convida a fer aquest camí, per tal d'arribar "a l'acompliment d'aquella salvació que ja hem rebut gràcies al misteri pasqual de Crist". D'aquesta manera arribarem al Tridu Pasqual "cimal de l'any litúrgic", després d'aquest itinerari de preparació que és la Quaresma.

El papa enguany ens demana que reflexionem sobre la creació. I és que "si l'home viu com a fill de Déu, beneficia també la creació, cooperant a la seua redempció". El papa ens recorda el Càntic del germà sol, de Sant Francesc d'Assís, per tal de fer-nos adonar que "en aquest món, l'harmonia generada per la redempció està amenaçada per la força negativa del pecat i de la mort". I és que "quan no vivim com a fills de Déu, tenim comportaments destructius envers el proïsme i les altres criatures i també cap a nosaltres mateixos", ja que els utilitzem per al propi benefici. Vivint així, dominants pel pecat, arribem a portar "un estil de vida que viola els límits que la nostra condició humana i la natura ens demanen respectar".

El papa ens recorda també que si en el nostre camí de fe "no anhelem la Pasqua, si no vivim en l'horitzó de la Resurrecció, està clar que la lògica del "tot" i "ja", del "tindre cada vegada més", acaba per imposar-se".

Al llarg de la història de la Salvació, "el pecat va interrompre la comunió amb Déu, amb els altres i amb la creació". Per això, pel "fet que s'haja trencat la comunió amb Déu", també s'ha danyat "la relació harmoniosa dels éssers humans amb l'ambient en el qual estan cridats a viure" i per això mateix, "el jardí s'ha transformat en un desert".

El pecat, com ens recorda el papa, "porta l'home a considerar-se el déu de la creació" i a "no usar-la per a la fi desitjada pel Creador, sinó per al seu propi interès". Per això "quan s'abandona la llei de Déu, la llei de l'amor, acaba triomfant la llei del més fort sobre el més dèbil". I "el pecat que hi ha al cor de l'home" fa que explotem o maltractem la creació, les persones i el medi ambient. Per això, com ens diu el papa, "la creació té la necessitat que es manifesten els fills de Déu", que són aquells que "s'han convertit en una nova creació".

El papa ens demana que el camí cap a la Pasqua ens ajude "a restaurar el nostre rostre i el nostre cor de cristians per mitjà del penediment, la conversió i el perdó, per tal de poder viure tota la riquesa de gràcia del misteri pasqual". Ja que tota la creació està cridada a "eixir, juntament amb nosaltres, de l'esclavitud de la corrupció per entrar en la gloriosa llibertat dels fills de Déu (Rm 8:21)", aquest camí quaresmal ens convida, per mitjà de la conversió, a refer l'harmonia amb Déu, amb la creació, amb els altres i amb un mateix. Per això la Quaresma és "signe sagramental d'aquesta conversió" i per als cristians és "una crida a encarnar més intensament i més concretament el misteri pasqual en la vida personal, familiar social" per mitjà del "dejuni, la pregària i l'almoina". El papa Francesc ens proposa, com ho fa Jesús a l'Evangeli del Dimecres de Cendra, un dejuni que siga "aprendre a canviar la nostra actitud envers els altres i amb les criatures, de la temptació de devorar-ho tot per saciar la nostra avidesa" i així viure amb "la capacitat de sofrir per amor, que pot calmar el buit del nostre cor". També la pregària ens ajudarà a "saber renunciar a la idolatria i a l'autosuficiència del nostre jo". Finalment, l'almoina ens ajuda a "eixir de la necessitat de viure i acumular-ho tot per a nosaltres mateixos, creient que així ens assegurem un futur que no ens pertany".

Si amb el pecat dels nostres pares el jardí es convertí en desert, la Quaresma del Fill de Déu, com ens recorda el papa, "va ser entrar en el desert de la creació per a fer que tornara a ser aquell jardí de la comunió amb Déu que hi havia abans del pecat original". Per això la nostra Quaresma ha de ser "recórrer eixe mateix camí, per portar l'esperança de Crist a la creació". És Déu qui ens ajuda a "emprendre aquest camí d'autèntica conversió", mentre abandonem "l'egoisme, la mirada fixa en nosaltres mateixos". La Quaresma d'aquest any ens ha de fer hòmens i dones, "proïsmes dels nostres germans que passen dificultats", per compartir amb ells "els nostres béns materials i espirituals". Si acollim "en el concret de la nostra vida la victòria del Crist sobre el pecat i la mort, atraurem la seua força transformadora sobre la creació".

Com ha dit el bisbe Francesc, de Girona, "tenim quaranta dies per anar a les arrels de la nostra fe, per convertir-nos".