Seguim avançant cap al penya-segat i sense conductor. Convertir el Parlament Europeu en una simple eina per a la immunitat de Puigdemont és un pas més en la degradació de les institucions. Ja tenim un govern que no governa i un Parlament devaluat que no legisla sobre allò en què té competències i que només s'usa com a arma llancívola.

Tenim uns mitjans de comunicació públics absolutament qüestionables i una gran massa de mitjans privats absolutament abocada a fer d'altaveus de les tesis de la Generalitat. Tot això amb una gran part de la ciutadania amb una actitud de seguidisme absolutament acrítica. Sobre aquestes bases difícilment es podria construir una nova societat políticament engrescada.

Cada cop és més obvi que acabaríem vivint en una república bananera abans que en una república de drets. Han destrossat la Catalunya entesa com a societat que reunia gent diversa amb la voluntat de progressar cap a una societat millor dins d'un món més just i equilibrat.

Encara no es veu de manera evident però han erosionat de mica en mica els fonaments de la societat catalana, i això ens acabarà per fer molt mal. Que algú agafi el volant.