24 de juny de 2019
24.06.2019
Diari de Girona

Humanitat i robòtica

24.06.2019 | 06:00
Humanitat i robòtica

Una de les realitats amb què ens trobem, de manera habitual i inevitable, les persones de la nostra societat és l'imparable procés de robotització i d'atenció telemàtica tant en empreses de serveis com en administracions públiques. El factor humà va quedant relegat a espais residuals i ja quasi històrics. Davant de qualsevol ciutadà s'alça la muralla dissenyada per la informàtica, les regles, normes o la burocràcia de qualsevol gran empresa o entitat, sigui pública o privada. Cada vegada és més difícil trobar l'escalf de la veu humana personalitzada, o la relació directa amb els que exerceixen la capacitat de decisió sobre les qüestions que ocupen i preocupen els nostres conciutadans. Sovint hi ha camps acotats que es reserven a teòrics especialistes o qüestions que en nom de raons d'estat, d'interessos de partits o grups, o de la farragosa protecció de dades, o de l'interès últim d'una entitat o administració, que en definitiva impedeixen que principis tant predicats com la transparència, la participació o la fraternitat puguin ser una realitat.

I és necessari remarcar i reivindicar que cal posar en valor i implementar el tracte humà, l'atenció a les persones, la consideració dels seus sentiments i necessitats, des d'una relació d'atenció personal i directa, sense fer insuperable la barrera de la burocràcia o l'excusa simple de la llei. I que no s'interpreti que qui signa no cregui que s'han de respectar les lleis, que sí, però també cal incidir en què aquestes, com tot el que és humà, són reformables, totes, des de la finalitat que les pròpies lleis tenen que no és altra que la defensa del bé comú, l'interès general i la facilitació de la convivència social. I en aquest sentit cal ser conscients que normalment les lleis van darrera de les necessitats socials i no a la inversa.

Però entrant al tema del títol d'aquest article, penso que és responsabilitat dels que ostenten el poder polític a les nostres administracions, incloses les administracions municipals, que al marge de la necessària utilització dels mitjans telemàtics i de robòtica, que haurien d'ajudar a una major eficiència i racionalització de les tasques a fer, cal evitar que els empleats públics es converteixin en robots. L'atenció personalitzada, el factor humà i el tracte afable i eficient no s'ha de perdre, i en tot cas s'ha de recuperar. Les persones funcionaries o empleades públiques no es poden convertir en simples annexos de la maquinària burocràtica o en simples cooperadors, sense esperit ni ànima, al servei únic de les instruccions que reben. Tots ells estan al servei de la ciutadania i del compliment de la llei, i no dels que puntualment i circumstancialment exerceixen el poder. La robotització no ha d'impedir la necessària humanització.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook