A l'informe Workmonitor sobre el mercat de treball, elaborat per l'empresa Randstad amb dades de 32 països, s'explica bé que el fet d'haver nascut en un context altament tecnològic, amb l'omnipresència d'internet, ha convertit els joves d'avui en la generació amb més coneixements en aquest àmbit. El 65% dels centennials que ja tenen feina podria donar lliçons als seus companys de més edat. A més, aquests col·lectius són els millor preparats per comprendre i utilitzar les innovacions que apareguin a curt i a mitjà termini. Qüestions com les pràctiques de hacking, les suplantacions d'identitat, etc., eren fins fa poc accions restringides als friquis amb coneixements superiors a la mitjana. Però cada dia són més comunes entre els joves. En moltes ocasions, les realitzen amb el simple propòsit de demostrar la vulnerabilitat dels suposats usuaris avançats. Les seves aptituds emocionals també són diferents, a causa de l'ús constant de les xarxes socials. La seva capacitat de relació multicultural, multilingüe, inclusiva i liberal, en un entorn globalitzat, és enorme. Les habilitats cognitives han augmentat igualment, malgrat que els costi concentrar-se i expressar-se més que als seus predecessors. En qualsevol cas, els dispositius digitals han normalitzat una col·laboració entre iguals que abans era excepcional.