Soc Fèlix Béjar, coordinador de la revista El Roure, del Consell Municipal de la Gent Gran de l'Ajuntament de Girona, fins a aquest juliol, quan es va convocar el concurs per a la realització dels propers números de la publicació.

El concurs l'ha guanyat l'empresa Producciones MIC, SL, amb seu a Lleó, amb una rebaixa del 38% sobre el preu de licitació (el 38%!!!). La nostra empresa, Glam Comunicació, que concursava juntament amb Gràfiques Palahí (ambdues de Girona), tot i haver aconseguit la màxima puntuació en l'apartat d'experiència i qualitat i haver fet una important rebaixa, ha quedat en segon lloc.

Som conscients que per a les petites empreses de Girona és impossible competir amb com­panyies de la mida i amb la política comercial de MIC (facturació anual: 18 milions d'euros). Als darrers concursos convocats per l'Ajuntament de Girona queda clar que el preu és sempre el més important, sense tenir en compte la proximitat, l'experiència, l'opinió de molts tècnics, el coneixement de les persones i el territori o la població on l'empresa tributa.

Es fa difícil de digerir, però, que al mateix temps l'Ajuntament prepari campanyes per potenciar el comerç i els serveis locals i de proximitat. Sobretot, quan en la pràctica, és el mateix Ajuntament qui contribueix a la paralització o destrucció de l'economia local. D'aquí ve el nostre malestar!

Podem entendre que hi ha concursos que es guanyen i d'altres que es perden, però sempre que la competició sigui justa i equilibrada. Evidentment, amb aquest escrit no pretenem anul·lar el concurs ni impugnar el resultat, però sí do­nar a conèixer una problemàtica que cada vegada afecta més empreses petites i mitjanes de la nostra ciutat. Perquè recordo que, en paraules del mateix Ajuntament, «més que comerç, persones».