El degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Oriol Amat, el president de Pimec, Antoni Cañete, i el membre del Grup d'Experts per a la Reactivació de l'Economia Catalana (GEREC) Àngel Díaz van presentar, fa poc, l'informe «Els fons europeus, una oportunitat per al turisme a Catalunya». S'hi defensa la preparació i millora de la destinació Catalunya perquè sigui una destinació digital, sostenible, igualitària i cohesionada, amb la posada en valor d'atractius del territori, cultura i tradicions, així com la creació de nous imaginaris i pols d'atracció. A més, aposta per fomentar i consolidar el concepte d'economia del visitant, deixant enrere la visió segmentada del turisme tradicional vacacional i de negoci. D'altra banda, preveu la creació d'un sistema d'indicadors per mesurar l'impacte de l'economia del visitant en els ingressos, l'ocupació, la fiscalitat, les infraestructures i equipaments, la imatge de marca, la capacitat d'atraure talent i inversions i l'aportació al nivell de vida de la ciutat o territori, tot definint processos d'informació i formació per millorar la relació entre visitants i residents.

Entre les propostes del GEREC, també s'hi inclouen actuacions per la millora de les competències de persones, empreses i institucions del sector turístic, així com de millora de les capacitats de gestió i presa de decisions a la destinació. Finalment, el document defensa fomentar les aliances entre els diferents subsectors turístics per reforçar la competitivitat de la destinació i les empreses. Demanen a les institucions, públiques i privades, a les empreses i als agents socials, treballar conjuntament per identificar, donar forma i presentar aquells projectes que puguin ser més ambiciosos i determinants per al futur de Catalunya com a destinació líder a escala mundial.

Amat va destacar que «a Catalunya el sector turístic representa més de l'11% del PIB, i genera més de 400.000 llocs de treball», i va recordar que «la cadena de valor del turisme és molt àmplia i té uns impactes directes, indirectes i induïts sobre el conjunt de l'economia molt importants». I Antoni Cañete recordà que «el turisme és el primer sector del nostre país en termes de facturació i d'ocupació». Defensà «treballar per recuperar el turisme i evitar desprestigiar-lo, així com aprofitar els fons Next Generation EU per invertir en la digitalització i la sostenibilitat del sector».

En l'informe amb visió a mitjà i llarg termini cal pensar en com donar resposta a la crisi actual de demanda, d'activitat i de mobilitat que es superposa a un relatiu qüestionament del model turístic de Catalunya/Barcelona i d'alguna manera obliga a realitzar un cert replantejament de les seves bases i competitivitat. S'aposta per canviar la nostra visió conceptual del turisme, des del «turisme tradicional» (vacacional/negoci) cap a la de l'«economia del visitant» (cadena de valor de la destinació dirigida a atendre al que ens visita, per qualsevol motiu). Aquest nou concepte és molt més ampli i enriquidor per a la destinació, tant des del punt de vista polític com econòmic i social, i permet tenir una visió transversal de causes i efectes i aprofitar les nostres fortaleses i potenciar les nostres oportunitats.

Si es parla d'economia del visitant tindria sentit plantejar-se quins són els usos que el visitant pot fer de la destinació i classificar-los en funció d'aquest ús, ja que això donaria la possibilitat de seleccionar aquells usos, i, per tant, visitants, que més ens interessin com a territori i com a destinació. Des del punt de partida com a destinació madura Catalunya necessitaria uns visitants que:

- Potenciessin els nostres atributs, allò que ens fa diferencial com a destinació i lloc on gaudir, estudiar, treballar i viure i que volem que sigui el motiu pel qual la gent ens visita.

- Ens permetessin maximitzar les utilitats per a la destinació, bàsicament en factors que incrementin l'atractiu general de la destinació per als que hi vivim en termes de resiliència, sostenibilitat, responsabilitat, digitalització, efecte econòmic i preservació de la nostra qualitat i el nostre nivell de vida.

- Ens ajudessin a complir, com a ciutat i territori i des del punt de vista tant públic com a privat, amb l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Roda el món i torna al Born. Perquè, de fet, una destinació preparada per a un turisme sostenible i de qualitat ha de ser una societat sostenible i de qualitat. Això vol dir que per exemple l'atractiu diferencial i que permet desestacionalitzar i desconcentrar és el patrimoni material i immaterial passat i en creació. Per tant, la millor inversió per al turisme és fer-la en cultura. O bé només en la mesura que la mobilitat i el consum energètic de la població esdevinguin sostenibles estarem en disposició de rebre més visitants que s'adaptin a aquest model.