Voldria fer arribar una queixa/proposta sobre Sant Antoni de Calonge. És sobre l’estat de les platges de Sant Antoni. La part de platja des de Palamós fins a mig passeig direcció Torre Valentina està en un estat lamentable. Fa ja uns quants anys que aquesta zona està molt malmesa i cal fer una reparació urgent i important. Proposo que els espigons siguin refets i fets amb travessers com els espigons mes propers a Torre Valentina... Intueixo el cost però una zona tan maca i que viu del turisme mereix que les platges estiguin en un altre estat. Si no es pot fer tot en un any es pot fer en dos o tres, però és que ja fa força temps que els que sovint hi som veiem com cada vegada les platges estan pitjor.