Un grup de veïns vam estar uns quants anys a la mesa d’obres amb representants de l’Ajuntament de Girona per parlar del TGV i l’afectació que aquest suposava per al parc Central. El mes de juny del 2018 es va arribar a uns acords amb l’Ajuntament. Es va acordar que es destinaria la partida que estava consignada pel trasllat i col·locació de l’escultura de l’Alfaro per finalitzar les obres que hi havia pendents al parc Central. Aquestes actuacions eren: jardineres sota el viaducte, al carrer Josep Maria Gironella, i posar unes tanques que eliminessin les newjerseys que donen una imatge de provisionalitat. Trasllat dels jocs infantils del carrer Josep Maria Gironella al parc Central per fer-hi una zona de jocs. Construcció d’una zona poliesportiva preferentment per jugar a futbol, condicionada de tal manera que s’evitessin els sorolls i molèsties als veïns.

Aquests són els principals acords i aquest varen ser publicats per la premsa. A hores d’ara no s’ha complert cap acord. Per què? Això ens preguntem els veïns. I de la zona sud del parc Central ja no en parlem per la vergonya que fa.