Blue Beam Project (projecte de raigs de llum blava), conegut també com, Projecte de la il·luminació divina, és una teoria de la conspiració, exposada per Serge Monast. Grups de poder, Estats Units o la NASA, estarien darrere d’esdeveniments ufològics i divins. L’objectiu seria vulnerar la consciència humana, intentant implementar una nova religió, basada en el model de la nova era, per establir un «Nou ordre mundial». 

Primerament hi hauria una revaloració del coneixement arqueològic. Després un espectacle espacial, amb hologrames en tres dimensions. A continuació, s’utilitzaria la comunicació telepàtica, i finalment veuríem manifestacions sobrenaturals. 

A la Bíblia, llegim un fragment a Mateu 24: «Sentireu parlar de guerres i de rumors de guerres. Mireu de no alarmar-vos; cal que això succeeixi, però encara no serà la fi. Un poble s’alçarà contra un altre poble, i un regne contra un altre regne; hi haurà fam i terratrèmols per tot arreu. Tot això serà només l’inici dels dolors d’infantament»