És això el que explica, per part humana, la situació (i l’evolució) del planeta davant els perills provocats pel canvi climàtic. O bé som uns inconscients o uns estúpids, ja que el ritme de vida que portem alterarà, i molt, el nostre futur més immediat. I a pitjor.

Fa uns setmanes, Ferran Vallespinós, a l’article, «Canvi climàtic: el nou informe dels experts dibuixa un futur dolent» (Diari de Girona, 23 d’agost de 2021), comentava el sisè informe, de quasi quatre mil pàgines, del «grup intergovernamental d’experts (IPCC)», en el qual s’exposa la situació del planeta «amb totes les evidències acumulades des del seu darrer informe de 2013». Com ens recordava el Sr. Vallespinós, «l’evidència confirma que anem malament, molt malament». I és que està comprovat que «hi ha un escalfament del clima a una velocitat desconeguda en els últims dos mil anys per influència humana, degut a les emissions de gasos hivernacle associats a determinades activitats». Segons recollia el Sr. Vallespinós en el seu article, «l’informe calcula que durant el període 1850-2019, l’activitat humana ha alliberat un total de 2.390GtCO2, degut sobretot a l’ús de combustibles fòssils». Cal recordar que «cada 1.000GtCO2, provoquen un increment entre 0,27º C i 0,63º C en la temperatura superficial global». A més, està demostrat que «els canvis afecten ja totes les regions del món».

L’informe també analitza «cinc possibles escenaris fins al 2100, amb increments tèrmics de la superfície de la Terra, que van d’un mínim d’1,8º C a un màxim de 5,7º C». Evidentment això provocarà canvis en el règim de precipitacions, desertització de diverses zones del planeta i augment de les temperatures i del nivell del mar pel desglaç dels pols. El que és evident és que degut a l’activitat humana, ens trobem davant el «pitjor escenari».

En l’article, «Suïcidi de civilització» (Regió 7, 11 d’agost de 2021), el Sr. Xavier Domènech ens recordava que amb el canvi climàtic «no ens carregarem el planeta» i «els sàpiens continuaran existint encara que s’arribi al més pessimista dels escenaris». Perquè «l’emissió descontrolada de gasos d’efecte hivernacle no és una forma de suïcidi de la humanitat, sinó de la civilització tal i com la coneixem».

Julia González (La Contra de La Vanguardia, 23 d’agost de 2021), de 22 anys, malalta d’asma des dels 14, afirmava que al 2018, cent onze persones van morir a l’estat espanyol per aquesta malaltia. Aquesta jove deia que era i per això «em cuido, perquè em jugo la vida cada dia».

Si som capaços de cuidar-nos davant una malaltia, per què no cuidem el planeta per evitar la fi de la civilització tal com la coneixem. Es tracta d’una inconsciència o d’una estupidesa? I és que com ha dit el teòleg brasiler Leonardo Boff, «hem construït una societat sobre la competició i no sobre la cooperació».