Un any més, en el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, les xifres de dones assassinades, de fills i filles assassinats per fer-los mal, de violacions en grup, d’esclavització sexual de nenes, de barbaritats de tota mena, fan feredat.

La violència segueix present en el nostre entorn, des de les més petites mostres de menysteniment, falta de respecte o invasió de la llibertat, fins a les agressions més salvatges, i s’estén també per nous canals gràcies a les noves tecnologies.

Hem de lluitar decididament contra aquesta gran injustícia, contra aquest model patriarcal, que fa mal a tota la societat; des dels diferents àmbits, des de tots els sectors, homes i dones, compromesos pel mateix objectiu. Les administracions també hi tenim responsabilitat mantenint i millorant els programes existents per combatre les violències masclistes, i impulsant noves accions i treballant en xarxa amb els municipis, les entitats i la ciutadania. Sumant esforços i complicitats.

Una de les claus d’aquesta transformació que necessitem és l’educació, des d’aquesta mirada lila, una mirada feminista, aprenent a identificar les nostres conductes i a construir relacions sanes. Sense educació ni prevenció mai serem capaces d’erradicar aquesta xacra social que afecta a tothom, sigui quina sigui la identitat i la sexualitat, que tampoc entén ni d’orígens ni de classes socials.

Des de Dipsalut, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, treballem en polítiques públiques encaminades a la prevenció a través de l’educació, perquè són imprescindibles per incidir en la diversitat i especialment en la diversitat de gènere i d’orientació sexual. Una d’aquestes iniciatives és el programa «Sigues tu», un projecte enfocat en la base educativa com a font de transformació. Perquè cal sensibilitzar i empoderar la ciutadania i fer-ho des de l’educació dels nostres infants i adolescents.

Per això, les polítiques públiques centrades en la prevenció són imprescindibles, així com els esforços per donar el suport i les eines necessaris a les persones afectades en els moments de més impacte emocional. Des de Dipsalut, donem també resposta a aquesta necessitat, actuant en l’atenció a les víctimes perquè puguin afrontar des d’un primer moment el fet traumàtic que han viscut amb un protocol especialitzat d’emergència, i donant-los una assistència integral davant de qualsevol tipus de situació per ajudar-les a encaminar-se cap a la recuperació.

Ajudem i treballem amb nombroses entitats del territori que lluiten contra el masclisme i oferim formació a professionals en aquest àmbit. Desenvolupem un programa de suport tècnic perquè el món local, els ajuntaments, impulsin noves, més i millors polítiques i actuacions per a la igualtat de gènere, contra les violències masclistes i pel respecte a la diversitat de gènere o d’orientació sexual.

Ens cal la determinació i la implicació de tots i totes, cada dia i en cada acció, per aconseguir, per fi, una vida lliure de violències masclistes.