La filosofia és l’afecció al pensament; d’aquí l’adopció dels seus derivats al llenguatge col·loquial, com «filosofar» (pensar), o «filosofada» (pensada). L’origen és a l’antiga Grècia de Pèricles com l’inici d’un model polític participatiu, inspirador de les democràcies formals modernes, i bressol de persones de gran talla intel·lectual com Protàgores o Sòcrates que compartien la necessitat de formar la gent en la virtut política i social (avui dia coneguda com «convivència ciutadana» i «ciutadania») amb unes mínimes normes i valors ètics per garantir la convivència pacífica i respectuosa. Recentment el dia de la Filosofia ha recordat la ironia de la pretensió política d’eliminar la filosofia del currículum acadèmic un tercer dijous de novembre quan just fa 25 segles Sòcrates fou condemnat a mort, tot i les al·lusions sobre el dret romà i la filosofia grega com inspiradors dels principis de l’actual Unió Europea. Tot plegat demostra o bé desconeixement o potser mala intenció per convertir la ciutadania en massa acrítica i submisa sense possibilitat de creixement personal, convertint la democràcia de la que tant parlen en sols una paraula. Es constata la necessitat de recuperar els valors filosòfics en concret i les lletres i humanitats en general, acadèmicament de forma transversal, interdisciplinar i amb tutories, i laboralment a les empreses. No ja sols per la simbiosi (sobretot de la filosofia) amb els valors humanístics i l’esperit crític, sinó per la seva versatilitat i útil i perfecta complementarietat amb una formació professional i el món laboral. Perquè cal recordar que una ciutadania ben educada garanteix cohesió i convivència social; que filosofia, psicologia i religió són filles d’una mateixa mare; i sobretot la demostració que en base al principi de la «Navalla d’Ockham» (l’explicació més simple sol ser la correcta), no cal revestir amb ideologies o religions complexes un fet tan senzill com que els problemes econòmics i socials mai se solucionaran sense acatar les mínimes normes ètiques i morals. Comencem pel canvi de model.