Amb tants de pisos i cases buides que no tenen cap propietari concret, que estan en mans de grans empreses o bancs que no en fan ús, com és que no se’ls obliga a posar-los de manera assequible al servei de les persones que ho necessiten urgentement?

Amb tantes de persones que necessiten papers per accedir a una feina, per accedir a una millor vida, perquè no se’ls facilita?