L’estructura de la cèl·lula i els seus components han estat explorats tradicionalment en gran mesura mitjançant mètodes com la formació d’imatges per fluorescència de proteïnes o l’associació biofísica de pròtids. Tot i això, els investigadors estan combinant recentment tècniques de microscòpia, bioquímica i intel·ligència artificial per avançar en la comprensió de la cèl·lula. Gràcies a la tecnologia, han estat revelats elements prèviament desconeguts. Així, els científics han millorat la representació de l’atles de proteïnes humanes i han aconseguit anar més lluny en aquest repte que no pas en qualsevol altre moment de la història. Els microscopis permeten arribar fins a una sola micra, la mida aproximada d’alguns orgànuls, com els mitocondris. Mitjançant les tècniques de bioquímica, que comencen amb una sola proteïna, és possible baixar al nivell nanomètric. Però, com es tanca la bretxa entre les escales nanomètrica i micra? Per al professor Trey Ideker, participant en el projecte en qüestió, explicat en un article a la revista Nature, aquest obstacle, que ha estat arrossegat durant anys per la biologia, ha pogut superar-se ara amb el concurs de la intel·ligència artificial. «El següent pas és aplicar el mètode a diferents classes de cèl·lules, persones i espècies. Amb el temps, podríem comprendre millor la base molecular de moltes malalties, confrontant cèl·lules sanes i afectades», conclou el doctor.